Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op,
0800 0599 (gratis).

Veelgestelde vragen voor artsen

Wordt EXOGEN vergoed door zorgverzekeraars?

De patiënt dient contact op te nemen met zijn/haar zorgverzekeraar om erachter te komen of EXOGEN wordt vergoed of niet.

Kunnen patiënten met cardiale pacemakers of andere actieve, geïmplanteerde hulpmiddelen gebruikmaken van EXOGEN?

De werking van actieve, geïmplanteerde hulpmiddelen als cardiale pacemakers kan negatief worden beïnvloed als deze in de dichte nabijheid komen van het EXOGEN-apparaat. Patiënten of andere mensen die zich tijdens de behandeling in de nabijheid van het EXOGEN-apparaat bevinden, dienen onderzocht te worden door een cardioloog of arts voorafgaand aan de start van de behandeling.

Heeft EXOGEN ook contra-indicaties?

EXOGEN heeft geen bekende contra-indicaties.

Kan EXOGEN veilig gebruikt worden bij metalen fixaties of non-unionfracturen?

Ja. EXOGEN is niet-caviterend en niet-thermogeen voor non-unionfracturen fractures19,20. Uit tests is gebleken dat het geen ongewenste effecten of verschuiving van fixaties produceert6.

Wat moet ik doen om mijn patiënt voor te bereiden op de behandeling met EXOGEN?

De EXOGEN-transducer dient in direct contact met de huid te staan, dus u dient een transducer-opening in te bouwen of een venster te maken in het gips als uw patiënt een gipsverband heeft of krijgt.

Waaruit bestaat de EXOGEN-unit?

De EXOGEN-unit bestaat uit een hoofdunit met het aangesloten snoer met transducerkop. Patiënten krijgen ook een band, geleidende gel en een batterijoplader.

Kan EXOGEN de gehele fractuur behandelen?

Tibiafracturen tot 6,35 cm in lengte genazen in klinische onderzoeken met gebruik van het EXOGEN-systeem2. Het biologische effect van de ultrasone golven verspreidt zich over het gehele gebied rondom de fractuur. Longitudinale en transversale golven verspreiden zich met name rondom het fractuur gedeelte18.

Wat is de goedgekeurde toepassing voor EXOGEN in Nederland?

EXOGEN is geïndiceerd voor de niet-invasieve behandeling van vastgestelde non-unionfracturen, met uitzondering van die van de schedel en de wervelkolom. Het systeem toont aan dat het genezingsproces wordt versneld van verse, gesloten, posterior gedislokeerde distale radiusfracturen. Tevens vindt er een versnelling plaats van verse, gesloten of graad I open fracturen van de tibiadiafyse bij personen met een volgroeid skelet wanneer deze fracturen orthopedisch worden behandeld met gesloten reductie en immobilisatie in een gipsverband.

Hoe effectief dringt EXOGEN door in het weefsel?

De ultrasone divergerende stralen van EXOGEN bereiken een wijdte van 2,5 keer de omvang van de transducer. De maximale effectieve doorsnede van de ultrasone straal is meer dan 5 cm, zelfs nadat het door een weefsellaag van 20 cm is gedrongen12. De ultrasone geluidsgolven van EXOGEN dringen door in de huid en het weefsel tot een diepte van 26,5 cm32.

Is behandeling met EXOGEN effectief bij diepe fracturen zoals in het femur?

Uit klinische evaluatie blijkt dat EXOGEN succesvol was bij 92% van de behandelde non-unions van het femur15, wat erop duidt dat EXOGEN een uitstekende keuze is voor patiënten met diepe fracturen.
  • Hoge therapietrouw21
  • Bewezen klinische
    effectiviteit2-4
  • > >
  • Uitstekende resultaten
    in fractuurgenezing