Pytania?

Skontaktuj się z nami pod nr telefonu 00800 3111 376 (bezpłatny) lub +48 22 116 8596.

Dla lekarzy

EXOGEN®wykazał udowodnioną skuteczność kliniczną przy wskaźniku przestrzegania wynoszącym 2-491%.21 Urządzenie EXOGEN, wykorzystując technologię ultradźwięków pulsacyjnych o niskim natężeniu (LIPUS), aktywuje biologiczne reakcje gojenia na poziomie molekularnym.11 Obecnie nową funkcją urządzenia EXOGEN jest wbudowany kalendarz monitorowania, który ułatwia pacjentom monitorowanie stosowania się do zaleceń, a lekarzom — weryfikację.

EXOGEN to jedyny system gojenia kości posiadający Wytyczne MTG12 Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE), które stanowią niezależnie sprawdzony dowód na fakt, że EXOGEN oszczędza pieniądze w porównaniu z zabiegiem chirurgicznym.

Mechanizm działania urządzenia EXOGEN

 1. 1. Stymulacja EXOGEN wysyła fale ultradźwiękowe przez skórę oraz tkanki miękkie do złamania.
 2. 2. Aktywacja Ultradźwięki w urządzeniu EXOGEN aktywują mechanoreceptory powierzchni komórki zwane integrynami, uruchamiając kaskadę wewnątrz komórkową i prowadząc do zwiększenia aktywności.
 3. 3. Zwiększenie aktywności Ultradźwięki urządzenia EXOGEN zwiększają aktywność genów, ekspresję białka oraz czynników wzrostu o istotnym znaczeniu dla gojenia kości.

action illustration

COX-211
Istotny dla produkcji PGE2, krytyczny dla naprawy kości

Różnicowanie się komórek28
Przekształca komórki macierzyste w osteoblasty
VEGF28
Stymuluje wzrost nowych naczyń krwionośnych
BMP2,11 BMP4,11 BMP6,11 BMP727
Niezbędne do tworzenia nowej kości
Mineralizacja21
Zwiększa gęstość mineralną kości

Gojenie się kości na każdym etapie1

action illustration

Zapalenie
Sygnał ultradźwiękowy urządzenia EXOGEN zwiększa dzielenie się komórek okostnej w kulturach oraz zwiększa aktywność czynników wzrostu uruchamiających tworzenie się nowych naczyń krwionośnych.28

action illustration

Kostnina miękka
Terapia ultradźwiękami zwiększa różnicowanie chondrocytów w kulturach wywołane TGFB oraz przyspiesza tworzenie się macierzy pozakomórkowej.29,30

action illustration

Kostnina twarda
Urządzenie EXOGEN zwiększa aktywność kostnienia śródchrzęstnego 8,9 oraz zwiększa różnicowanie osteoblastów26 oraz mineralizację.28

action illustration

Przebudowa kostna
Przyspieszając zarówno tworzenie, jak i resorpcję kości, terapia z wykorzystaniem urządzenia EXOGEN daje szybszą przebudowę zmineralizowanej kostniny.31

 • Wysoki poziom przestrzegania
  zaleceń w zakresie terapii21
 • +
 • Udowodniona skuteczność
  kliniczna2-4
 • > >
 • Pomyślne wyniki
  gojenia złamań