Pytania?

Skontaktuj się z nami pod nr telefonu 00800 3111 376 (bezpłatny) lub +48 22 116 8596.

Artykuły z prasy branżowej

A cohort study of 4,190 patients treated with low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS): findings in the elderly versus all patients.

BMC Musculoskeletal Disorders,
Robert Zura, Samir Mehta, Gregory J. Della Rocca, John Jones, R. Grant Steen

BACKGROUND:

Patient age is one of many potential risk factors for fracture nonunion. Our hypothesis is that older patients (≥ 60) with fracture risk factors treated with low-intensity pulsed ultrasound (LIPUS) have similar heal rate (HR) to the population as a whole. We evaluate the impact of age in conjunction with other risk factors on HR in LIPUS-treated patients with fresh fracture (≤ 90 days old).

METHODS:

The Exogen Bone Healing System is a LIPUS device approved in 1994 to accelerate healing of fresh fracture. After approval, the FDA required a Post-Market Registry to assess performance. Patient data collected from October 1994 until October 1998 were individually reviewed and validated by a registered nurse. Four distinct data elements were required to report a patient: date fracture occurred; date treatment began; date treatment ended; and a dichotomous outcome of healed v. failed, by clinical and radiological criteria. Data were used to calculate two derived variables; days to treatment (DTT) and days on treatment (DOT). Every validated fresh fracture patient with DTT, DOT, and outcome is reported.

RESULTS:

The validated registry had 5,765 patients with fresh fracture; 73% (N = 4,190) are reported, while 13% of patients were lost to follow-up, 11% withdrew or were non-compliant, and 3% died or are missing outcome. Among treatment-compliant patients, HR was 96.2%. Logistic estimates of the odds ratio for healing are equivalent for patients age 30 to 79 years and all age cohorts had a HR > 94%. Open fracture, current smoking, diabetes, vascular insufficiency, osteoporosis, cancer, rheumatoid arthritis, and prescription NSAIDs all reduced HR, but older patients (≥ 60) had similar HRs to the population as a whole. DTT was significantly shorter for patients who healed (p < 0.0001).

CONCLUSIONS:

Comorbid conditions in conjunction with aging can reduce fracture HR. Patients with fracture who used LIPUS had a 96% HR, whereas the expected HR averages 93%. Time to treatment was significantly shorter among patients who healed (p < 0.0001), suggesting that it is beneficial to begin LIPUS treatment early. Older patients (≥ 60) with fracture risk factors treated with LIPUS exhibit similar heal rates to the population as a whole.

 

Full article available at PubMed.gov.

Low-intensity pulsed ultrasound in the treatment of nonunions.

The Journal of Trauma,
Nolte PA, van der Krans A, Patka P, Janssen IM, Ryaby JP, Albers GH

Niniejsze badanie wykazało, że urządzenie EXOGEN może być przydatne w leczeniu wymagających, trwałych braków zrostów, dla których ogólny odsetek gojenia wyniósł 86%.

Pełny artykuł dostępny na stronie PubMed.gov.

Low-intensity pulsed ultrasound: effects on nonunions.

Ultrasound in Medicine and Biology,
Gebauer D, Mayr E, Orthner E, Ryaby JP

W tym badaniu 67 złamań bez zrostu leczono za pomocą urządzenia EXOGEN. 85% złamań bez zrostu uległo zagojeniu po stosowaniu terapii codziennie przez 20 minut.

Pełny artykuł dostępny na stronie PubMed.gov.

Improved healing response in delayed unions of the tibia with low-intensity pulsed ultrasound: results of a randomized sham-controlled trial.

BMC Musculoskeletal Disorders,
Schofer MD, Block JE, Aigner J, Schmelz A

W badaniu pierwszej fazy mającym na celu ocenę stopnia zagojenia braku zrostów, 51 pacjentów cierpiących na opóźnienie zrostów kości piszczelowej leczono za pomocą urządzenia EXOGEN. Średnia poprawa ich mineralnej gęstości kości wyniosła 1,34 raz więcej niż w przypadku pacjentów, którzy otrzymywali leczenie za pomocą urządzenia terapii pozorowanej.

Pełny artykuł dostępny do pobrania lub na stronie PubMed.gov.

Acceleration of tibia and distal radius fracture healing in patients who smoke.

Clinical Orthopaedics and Related Research,
Cook SD, Ryaby JP, McCabe J, Frey JJ, Heckman JD, Kristiansen TK

W tym badaniu ustalono, że u osób palących tytoń złamania kości piszczelowej i promieniowej określone we wskazaniach* zagoiły się szybciej w przypadku stosowania urządzenia EXOGEN — o 41% szybciej dla złamań kości piszczelowej i o 51% szybciej dla złamań dystalnej kości promieniowej.

Pełny artykuł dostępny na stronie PubMed.gov.

Acceleration of tibial fracture-healing by non-invasive, low-intensity pulsed ultrasound.

The Journal of Bone and Joint Surgery,
Heckman JD, Ryaby JP, McCabe J, Frey JJ, Kilcoyne RF

W tym badaniu wykazano skuteczność systemu EXOGEN w gojeniu kości. Wykazano, że czas gojenia dla świeżych* złamań został znacząco przyspieszony w przypadku stosowania urządzenia EXOGEN przez 20 minut codziennie, a 94% złamań w grupie stosującej urządzenie EXOGEN zagoiło się po 150 dniach.

Pełny artykuł dostępny na stronie PubMed.gov.

Accelerated healing of distal radial fractures with the use of specific, low-intensity ultrasound.

The Journal of Bone and Joint Surgery,
Kristiansen TK, Ryaby JP, McCabe J, Frey JJ, Roe LR

W tym badaniu x 60 pacjentów ze świeżymi złamaniami kości promieniowej stosowało urządzenie EXOGEN lub placebo przez 10 tygodni. U użytkowników urządzenia EXOGEN stwierdzono zdecydowanie szybszy czas do uzyskania zrostu, przy czym przyspieszenie było widoczne na każdym etapie gojenia.

Pełny artykuł dostępny na stronie PubMed.gov.

The economics of treating tibia fractures. The cost of delayed unions.

Published in the Bulletin for NYU Hospital for Joint Diseases,
Heckman JD, Sarasohn-Kahn J

W tym badaniu, 13 naukowców porównało trzy modele ekonomiczne dla leczenia grupy 1000 pacjentów ze złamaniem kości piszczelowej. Stosowanie urządzenia EXOGEN w zachowawczej i operacyjnej ścieżce leczenia dało ogólne oszczędności na poziomie 14,6 miliona USD, co stanowi zmniejszenie kosztów dla płatników zewnętrznych, pracodawców, agencji rządowych oraz pacjentów.

Pełny artykuł dostępny do pobrania lub na stronie PubMed.gov.

Cost-Effectiveness of Bone Stimulators in the Conservative Treatment of Stable Non-Union Fractures

International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Seventh Annual European Congress, Hamburg, Germany,
Schultz M, Oremus M, Whitman CS, Conway JD

Niniejsza biała księga22 ocenia przewidywany koszt leczenia złamań bez zrostu† przy wykorzystaniu pięciu urządzeń do stymulacji złamań. Badacze wykazali, że urządzenie EXOGEN jest najkorzystniejszą terapią pod kątem kosztów i jest optymalna dla 85% pacjentów

Pobierz białą księgę..

Improved Healing Response in Delayed Unions of the Tibia with Low-Intensity Pulsed Ultrasound: Results of a Randomized Sham-Controlled Trial

BMC Musculoskeletal Disorders,
Schofer MD, Block JE, Aigner J, Schmelz A

W badaniu fazy pierwszej mającym na celu ocenę stopnia zagojenia braku zrostów, 51 pacjentów cierpiących na opóźnienie zrostów kości piszczelowej leczono za pomocą urządzenia EXOGEN. Średnia poprawa ich mineralnej gęstości kości wyniosła 1,34 raz więcej niż w przypadku pacjentów, którzy otrzymywali leczenie za pomocą urządzenia terapii pozorowanej.

Pełny artykuł dostępny do pobrania lub na stronie PubMed.gov.

Indications and results for the EXOGEN ultrasound system in the management of non-union: a 59-case pilot study.

Orthopaedics, Traumatology, Surgery & Research (OTSR),
Roussignol X, Currey C, Duparc F, Dujardin F.

Zadaniem serii pilotażowej była ocena stosowania urządzenia EXOGEN w leczeniu braku zrostów kości udowej lub piszczelowej. Stopień zagojenia kości równy 88%, który jest wyższy niż w przypadku tradycyjnej operacji oraz cena jednostkowa kształtującą się na poziomie przynajmniej 60% mniej, potwierdza wdrożenie jako leczenie pierwszego rzutu w przypadku braku zrostów wynoszących poniżej 10 mm przy stabilnej osteosyntezie.

Abstrakt dostępny na stronie PubMed.gov.

 • Wysoki poziom przestrzegania
  zaleceń w zakresie terapii21
 • +
 • Udowodniona skuteczność
  kliniczna2-4
 • > >
 • Pomyślne wyniki
  gojenia złamań