Har du en fråga?

Ring oss på
020-79 77 55 (avgiftsfritt).

Frågor&Svar

Om du har frågor om din specifika fraktur ska du kontakta en läkare eller kirurg.

Vad är EXOGEN CONNECTS?

EXOGEN CONNECTS är en gratis smartphoneapp som skickar automatiserade påminnelser om behandling och ger användbar läkningsinformation. Lär dig mer.

Är EXOGEN säker att använda?

EXOGEN är den enda benläkningsenheten med medicinteknisk NICE-vägledning (MTG12) som oberoende bevisats vara den enda enhet som sparar pengar jämfört med kirurgi och har visats vara säker i kliniska studier som stödjer dess avsedda användning.

Är behandlingen med EXOGEN smärtsam?

De flesta patienter känner ingenting vid behandlingsstället, medan vissa patienter upplever en kittlande känsla.

Kommer EXOGEN att hjälpa min fraktur att läka?

Kliniska studier visar att EXOGEN läker oläkta frakturer (benbrott som inte läker av sig själva) med en läkningsgrad på 86 %4 och påskyndar läkning av indikerade* nya frakturer (nyligen brutna ben) med 38 %.

Har EXOGEN några kontraindikationer?

Det finns inga kända kontraindikationer för användning av EXOGEN-enheten. EXOGEN-bipacksedeln innehåller ett avsnitt om försiktighetsåtgärder och varningar som anger situationer i vilka säkerhet och effektivitet hos EXOGEN inte har fastställts, t.ex. specifika patientförhållanden som inbegriper olika typer av läkemedel eller sjukdomstillstånd utöver frakturer.

Kan jag använda EXOGEN om jag har en pacemaker?

Funktionen hos aktiva, implanterade enheter som t.ex. pacemakers kan påverkas negativt av nära exponering av EXOGEN-enheten. Prata med din läkare eller kardiolog om du har en pacemaker för att få veta om EXOGEN är rätt för dig.

Kommer två eller flera behandlingstillfällen per dag leda till bättre eller snabbare läkning?

Kliniska studier har utvärderat effekten av EXOGEN med en 20-minutersbehandling per dag och påvisat ökad läkningstakt. Flera eller längre dagliga behandlingstillfällen har inte studerats.

Hur vet jag om EXOGEN-enheten fungerar?

Din enhet fungerar korrekt om du ser displayen räkna ned från 20 minuter under behandling. Din läkare kommer att uppdatera dig angående läkningsstatus vid uppföljningsmöten.

Vad händer om den medföljande gelen tar slut?

Mineralolja kan användas istället för kopplingsgelen som medföljer EXOGEN-enheten. Vaselin är dock inget godtagbart substitut. Du kan även be om mer kopplingsgel genom att ringa Bioventus kundservice på 020-79 77 55 (avgiftsfritt) eller använda sektionen Kontakta oss på denna webbplats.

Hur länge måste jag använda EXOGEN?

Olika frakturer läker i olika takt. Din läkare avgör längden på din behandling under uppföljningsmöten.

Fungerar EXOGEN genom kläder?

Ultraljudsvågor kan inte gå igenom luft eller kläder. EXOGEN-transducern kräver direktkontakt med hud och användning av en kopplingsgel (medföljer enheten).

Vad händer om jag inte placerar EXOGEN-transducern på exakt rätt ställe?

Bäst resultat erhålls när EXOGEN-transducern placeras på den plats som anges av din läkare.

Vad händer om jag missar ett behandlingstillfälle?

Försök att återgå till behandlingsschemat snarast möjligt. För att vara konsekvent i din behandling kan du använda enhetens behandlingslogg och avsätta en lämplig tidpunkt varje dag för användning av EXOGEN.

Finns det tillgängligt hos nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheten?

NICE och den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS har oberoende granskat denna teknik och MTG 12 har gjort den mer tillgänglig för oläkta frakturer. EXOGEN är den enda benläkningsenheten med medicinteknisk NICE-vägledning (MTG12) vilket är oberoende bevis på att EXOGEN är den enda enhet som sparar pengar jämfört med kirurgiskt ingrepp.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor om EXOGEN

Ring kundservice på 020-79 77 55 (avgiftsfritt) eller använd sektionen Kontakta oss på denna webbplats.
 • Hög
  behandlingsföljsamhet21
 • +
 • Bevisad klinisk
  effektivitet2-4
 • > >
 • Frakturer
  som läker