Greg Olsen

Kwiecień 1, 2019
/ / /
Comments Closed

Wraz z nadejściem sezonu, All-Pro tight end Greg Olsen wykorzystał EXOGEN, aby wrócić na boisko.

Poniższe studium przypadku przedstawia użycie aparatu EXOGEN według wskazań zatwierdzonych przez amerykańską agencję FDA. 

Oświadczenie: Informacje przedstawione w opiniach pacjentów dotyczą wyłącznie doświadczeń tych konkretnych pacjentów i nie stanowią porady medycznej. Pacjentom za przekazanie opinii przysługuje wynagrodzenie.

OPOWIEDZ NAM SWOJĄ HISTORIĘ

This feature is disabled by GDPR. To view this content please change your permissions.
This feature is disabled by GDPR. To view this content please change your permissions.
Cette fonctionnalité est désactivée par GDPR. Pour afficher ce contenu, veuillez modifier vos autorisations.
This feature is disabled by GDPR. To view this content please change your permissions.
Ta funkcja jest wyłączona przez GDPR. Aby wyświetlić tę zawartość, zmień swoje uprawnienia.
Diese Funktion ist in GDPR deaktiviert. Um diesen Inhalt anzuzeigen, ändern Sie bitte Ihre Berechtigungen.
Esta característica está deshabilitada por GDPR. Para ver este contenido por favor cambia tus permisos.
Esse recurso está desativado pelo GDPR. Para ver este conteúdo, por favor altere suas permissões.
Den här funktionen är inaktiverad av GDPR. För att se detta innehåll, ändra dina behörigheter.
This feature is disabled by GDPR. To view this content please change your permissions
This feature is disabled by GDPR. To view this content please change your permissions.
Denne funktion er deaktiveret af GDPR. For at se dette indhold, skal du ændre dine tilladelser.
Tato funkce je zakázána pomocí GDPR. Chcete-li zobrazit tento obsah, změňte svá oprávnění.
This feature is disabled by GDPR. To view this content please change your permissions.
This feature is disabled by GDPR. To view this content please change your permissions

Cette fonctionnalité est désactivée par GDPR. Pour afficher ce contenu, veuillez modifier vos autorisations

Prawo dotyczące plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, z których niektóre są niezbędne do prawidłowego działania tej strony i zostały już ustawione. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania, blokowania lub usuwania plików cookie w przeglądarce, zapoznaj się z odniesieniami w naszej Polityce prywatności. Korzystając z naszej strony, akceptujesz warunki naszej Polityki prywatności.

Polityka prywatności | blisko
Ustawienia

1