Informacje o aparacie EXOGEN

Potwierdzono skuteczność kliniczną aparatu EXOGEN2-4 oraz 91%12 poziom przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia. Wykorzystujący technologię impulsów ultradźwiękowych o niskim natężeniu (LIPUS) aparat EXOGEN aktywuje powodującą gojenie odpowiedź biologiczną na poziomie molekularnym.6 Kalendarz śledzenia terapii wbudowany w aparat EXOGEN sprawia, że śledzenie leczenia jest dogodne dla pacjenta i łatwe do weryfikacji przez lekarza.

  • Najczęściej przepisywany aparat wspomagający gojenie tkanki kostnej7
  • Terapia trwająca 20 minut dziennie
  • Gojenie świeżych złamań szybsze o 38%2,3
  • Gojenie 86% przypadków braku zrostu4
  • Klinicznie potwierdzony wysoki poziom przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia: 91%12
  • Ponad dwukrotnie większa liczba badań klinicznych poziomu 1, 2 i 3 w porównaniu do wszystkich wyrobów konkurencyjnych.1

Powodzenie leczenia złamań kości zależy od potwierdzonej skuteczności sposobu leczenia oraz stosowania się do zaleceń terapeutycznych przez pacjenta.
System EXOGEN gwarantuje spełnienie obu tych warunków.

WIĘCEJ INFORMACJI >

Studia przypadków pacjentów

Studium przypadku — kość udowa

Kobieta, 47 l.; potknięcie na nierównym chodniku; odwrotne skośne złamanie podkrętarzowe prawej kości udowej.

Link

Studium przypadku — kość piszczelowa

Kobieta, 53 l., dyrektor szkoły; brak zrostu po uprzedniej korekcji zniekształcenia śródstopia.

Link

Studium przypadku — kość śródstopia

Mężczyzna, 20 l., zawodnik uczelnianej drużyny futbolowej; złamanie Jonesa; dwa wcześniejsze zabiegi chirurgiczne; brak chorób współistniejących.

Link

20-minutową terapię

można łatwo dopasować
do planu dnia pacjenta

Materiały dla lekarzy

Skrócona instrukcja obsługi aparatu EXOGEN

Przewodnik z instrukcją krok po kroku, umożliwiający szybkie rozpoczęcie korzystania z aparatu EXOGEN

EXOGEN User Guide

Broszura wprowadzająca dotycząca aparatu EXOGEN

Omówienie urządzenia i sposobu jego działania

Techniki stosowania aparatu EXOGEN przy opatrunku gipsowym

Instrukcja tworzenia portu przetwornika w nowym opatrunku gipsowym lub tworzenia otworu w istniejącym opatrunku gipsowym

Prawo dotyczące plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, z których niektóre są niezbędne do prawidłowego działania tej strony i zostały już ustawione. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania, blokowania lub usuwania plików cookie w przeglądarce, zapoznaj się z odniesieniami w naszej Polityce prywatności. Korzystając z naszej strony, akceptujesz warunki naszej Polityki prywatności.

Polityka prywatności | blisko
Ustawienia