PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE APARATU EXOGEN

FAQ - HCP - PL

Co to jest program monitorowania skuteczności systemu EXOGEN?

Program monitorowania skuteczności systemu EXOGEN gwarantuje uzyskanie widocznego na obrazach radiograficznych gojenia w przypadku braku zrostu po złamaniu. Jeżeli wymogi programu są spełnione, ale nie są widoczne żadne postępy w gojeniu, nabywca otrzyma zwrot kosztów zakupu aparatu EXOGEN.

W jaki sposób aplikacja EXOGEN CONNECTS może pomóc moim pacjentom wrócić do zdrowia?

EXOGEN CONNECTS to bezpłatna aplikacja na smartfony opracowana, aby ułatwić pacjentom korzystanie z aparatu zgodnie z zaleceniami. Aplikacja wysyła automatyczne przypomnienia o terapii i dostarcza przydatnych informacji na temat leczenia, aby zachęcić do codziennego stosowania aparatu.

Czy aparat EXOGEN jest objęty refundacją szpitalną / ubezpieczeniem zdrowotnym?

Aparat EXOGEN nie jest objęty refundacją szpitalną. W przypadku niektórych pacjentów, w zależności od ubezpieczenia prywatnego lub pracowniczego, istnieje możliwość refundacji w ramach planu ubezpieczeń.
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ds. EXOGEN lub skontaktować się z działem Bioventus Customer Care.

Czy pacjenci z rozrusznikami serca lub innymi aktywnymi urządzeniami wszczepianymi mogą używać aparatu EXOGEN?

Bliski kontakt z aparatem EXOGEN może zakłócać działanie urządzeń wszczepianych, takich jak rozrusznik serca. Pacjenci lub inne osoby będące w pobliżu podczas terapii powinny zasięgnąć porady lekarza prowadzącego lub kardiologa przed użyciem aparatu EXOGEN.

Czy istnieją przeciwwskazania do stosowania aparatu EXOGEN?

Nie są znane żadne przeciwwskazania do stosowania aparatu EXOGEN.

Czy aparatu EXOGEN można bezpiecznie używać do leczenia braku zrostu po złamaniu w przypadku stabilizacji za pomocą elementów metalowych?

Tak, działanie aparatu EXOGEN w celu leczenia braku zrostu po złamaniu† nie powoduje erozji materiałów ani wzrostu temperatury.44,45 Testy wykazały, że nie powoduje nieprzewidzianych efektów ani migracji elementów stabilizujących.46 Nie zaleca się umieszczania przetwornika na materiale stabilizującym, lecz ustawienie go pod innym kątem, aby sięgnąć miejsca złamania, ponieważ metal blokuje przepływ fal ultradźwiękowych.

Co należy zrobić, aby przygotować pacjenta do leczenia przy użyciu aparatu EXOGEN?

Przetwornik EXOGEN powinien mieć bezpośredni kontakt ze skórą, więc jeśli pacjent wymaga założenia
gipsu lub ma założony gips, należy w nim założyć port na przetwornik lub utworzyć okienko. Przeszkolony specjalista ds. EXOGEN pomoże prawidłowo założyć port przetwornika w gipsie oraz objaśni, jak używać aparatu do leczenia braku zrostu po złamaniu, gdy są założone metalowe elementy stabilizujące. Aby uzyskać więcej informacji, należy pobrać dokument Techniki stosowania aparatu EXOGEN w przypadku założonego gipsu lub zadzwonić do działu Bioventus Customer Care pod numer 00800 3111 376 / +4822 116 85 96.

Z czego składa się aparata EXOGEN?

Aparat EXOGEN składa się z głównej jednostki operacyjnej i dołączonego kabla z głowicą przetwornika. Pacjenci otrzymują także pasek do zakładania aparatu, żel przewodzący i ładowarkę akumulatorową.

Czy aparat EXOGEN jest w stanie wyleczyć całe złamanie?

W badaniach klinicznych przy użyciu aparatu EXOGEN wyleczono złamania kości piszczelowej o długości do 6,35 cm.2 Wiązka ultradźwięków wywołuje efekt biologiczny rozprzestrzeniający się wokół całego złamania, stymulując komórki w linii głowicy, penetrując kość w celu stymulacji komórek po przeciwległej stronie kości i przesyłając wzdłużne i ścinające fale wokół kości.41

Czy leczenie z użyciem aparatu EXOGEN jest skuteczne w przypadku złamań głębokich, np. kości udowej?

W ocenie klinicznej aparatu EXOGEN wskaźnik pomyślnego gojenia w przypadku braku zrostu kości udowej wyniósł 92%,42 co sugeruje, że stanowi on doskonałe rozwiązanie dla pacjentów z głębokimi złamaniami.

Jaka jest skuteczność penetracji tkanek miękkich przez aparat EXOGEN?

Wiązka ultradźwięków aparatu EXOGEN rozchodzi się na szerokość niemalże 2,5 raza większą niż rozmiar głowicy. W najszerszym miejscu skuteczna średnica wiązki ultradźwięków wynosi ponad 5 cm, a zasięg terapeutyczny wynosi ponad 3,4 cm — nawet po przeniknięciu 20 cm tkanki miękkiej.39 Fale ultradźwięków aparatu EXOGEN mogą przenikać przez skórę i tkankę miękką, sięgając kości na głębokość do 26,5 cm.43