Sattuuko murtuneen luun parantuminen?

Kipu on kehon luontainen reaktio jonkin luun murtuessa. Välittömästi loukkaantumisen jälkeen itse murtuma ja muut murtumakohdan lähistöllä olevat vammat aiheuttavat voimakasta särkyä tai viiltävää kipua. Ikävä kyllä kipu ei lopu tähän. Myös murtuman parantuessa voi aiheutua kipua.40

Kivun eri vaiheet murtuman parantuessa

Yleensä luunmurtuman jälkeen koetaan kolme eri kipuvaihetta. Ne ovat äkillinen (akuutti) kipu, puoliäkillinen (subakuutti) kipu ja krooninen kipu. Äkillistä kipua koetaan yleensä välittömästi vamman syntyessä. Pahin kipu väistyy tavallisesti viikon tai kahden kuluessa. Seuraavassa vaiheessa murtunut luu ja sitä ympäröivät pehmytkudokset alkavat parantua. Tämä kestää muutaman viikon, ja tässä vaiheessa mahdollisesti koettua kipua kutsutaan puoliäkilliseksi kivuksi. Viimeinen kivun vaihe on krooninen kipu. Tätä kipua voi esiintyä vielä pitkään senkin jälkeen, kun itse murtuma ja pehmytkudokset ovat parantuneet.39

Kaikki murtumat aiheuttavat joko näitä kaikkia kiputiloja tai vain joitakin niistä.

Äkillinen kipu välittömästi vamman jälkeen

Välittömästi vamman syntyessä koetaan äkillistä kipua. Tässä vaiheessa pahimman kivun lievittämiseen määrätään usein lääkkeitä. Äkillinen kipu vähenee ajan kuluessa.39

Luunmurtuman jälkeen voidaan vaatia leikkaushoitoa, jotta lääkäri pystyy asettamaan murtuneen luun takaisin paikalleen. Lisäksi voidaan tarvita kipsiä tai jotakin muuta välinettä, jonka avulla murtunut luu saadaan liikkumattomaksi. Myös muut hoidot ovat mahdollisia. Murtuneen luun hoidossa on keskeistä valitusta hoitomuodosta riippumatta, että luun osat asetetaan kohdakkain ja murtumakohta pidetään liikkumattomana usean viikon ajan, jotta murtuma pääsee luutumaan ja parantumaan oikein.39

Jotta tämä parantumisvaihe sujuisi mahdollisimman vaivattomasti, sinun on ehdottomasti noudatettava hoitavan lääkärin antamia ohjeita etenkin levon ja turhan liikkumisen välttämisen osalta. Vain silloin murtunut luu voi parantua oikein.39

Puoliäkillinen kipu luun parantuessa

Pahin kipu on väistynyt tavallisesti viikon tai kahden kuluessa. Seuraavassa vaiheessa murtunut luu ja sitä ympäröivä pehmytkudos alkaa parantua. Tämä kestää muutaman viikon, ja tässä vaiheessa koettua kipua kutsutaan puoliäkilliseksi kivuksi.39

Puoliäkillinen kipu johtuu pääasiassa siitä, että murtumakohtaa on jouduttu pitämään liikkumattomana luutumisen edistämistä varten. Liikkumattomuuden seurauksena vammaa ympäröivä pehmytkudos on voinut jäykistyä ja lihakset ovat heikentyneet. Pehmytkudokseen on voinut lisäksi muodostua arpikudosta ja tulehdusta murtuman parantuessa. Tämäkin voi aiheuttaa kipua ja vaikeuttaa liikkumista.39

Tässä kuntoutumisen vaiheessa suositellaan usein fysioterapiaa. Fysioterapeutit voivat pystyä helpottamaan jäykkyyttä antamalla harjoituksia, joita tekemällä heikentyneet lihakset vahvistuvat ja liikerata laajenee. Tämä lievittää kipuja ja parantaa sen kehon alueen liikkuvuutta, johon vamma kohdistui.39

Krooninen kipu parantumisen jälkeen

Murtuma paranee ja kuntoutuu lopulta siihen pisteeseen, ettei siitä enää aiheudu kipua. Näin ei ikävä kyllä tapahdu jokaiselle. Jotkut kärsivät kivuista vielä pitkään senkin jälkeen, kun murtuma ja pehmytkudokset ovat parantuneet. Tätä kutsutaan krooniseksi kivuksi.39

Krooninen kipu voi johtua hermovaurioista, syntyneestä arpikudoksesta, piilevän niveltulehduksen pahenemisesta tai muista syistä. Onneksi tällaista kipua pystytään usein hoitamaan. Hoitomuoto riippuu alkuperäisestä vammasta ja kroonisen kivun syystä.39

Kroonista kipua hoidetaan yleensä seuraavilla tavoilla:39

  • fysioterapia
  • liikunta
  • lääkitys

Nämä hoidot eivät täysin varmasti poista kipuja, mutta ne voivat saada kroonisen kivun hallintaan ja lievenemään. Useimmat saavat kroonisen kivun siinä määrin hallintaan, että he pystyvät jatkamaan tavallisia arkirutiineitaan ja parantamaan elämänsä laatua.

Kuitenkin pieni osa ihmisistä joutuu kärsimään jatkuvasta kroonisesta kivusta, mutta heillä kipu saattaa olla yksi merkki siitä, että murtunut luu ei ole parantunut kunnolla. Muita merkkejä voivat olla luun arkuus, turvotus ja syvällä luussa tuntuva vihlova kipu.41

Useimmat murtuneet luut parantuvat, jos ne on asetettu kunnolla kohdakkain ja pidetty liikkumattomina. Murtuneiden luiden parantuminen kuitenkin edellyttää riittävää määrää verta, joka virtaa murtumakohtaan. Mikä tahansa tekijä, joka voi estää verta virtaamasta murtumakohtaan, voi hidastaa luutumista tai estää sen kokonaan.

Jos murtunut luu ei tunnu parantuvan ajallaan, EXOGEN voi olla sopiva ratkaisu

Yksi hyväksi havaittu keino nopeuttaa luun parantumisprosessia on päivittäinen murtuneen luukudoksen stimulointi ultraäänellä. EXOGEN on laite, joka lähettää matalatehoisia ultraääniaaltoja murtuneeseen luuhun. Tämän stimuloinnin on osoitettu nopeuttavan luutumiseen liittyviä prosesseja.*33, 34

Lue lisää siitä, miten EXOGENin luustimulaattori toimii näissä tilanteissa, ja selvitä, sopiiko se sinulle.

*The clinical relevance of in vivo findings is unknown.

Summary of Indications for Use
The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.