Orsakar brutna ben smärta när de läker?

Smärta är kroppens naturliga svar när ett ben bryts. Direkt efter skadan förekommer intensiv eller skarp smärta från både frakturen och andra skador nära frakturplatsen. Tyvärr sker smärta även senare under förloppet. Smärta kan uppstå under läkningen av frakturen.40

Smärtfaserna under frakturläkning

Generellt finns tre faser av smärta efter en benfraktur. Dessa kallas akut smärta, subakut smärta och kronisk smärta. Akut smärta uppstår omedelbart när skadan har skett. Efter en eller två veckor är den värsta smärtan oftast förbi. Därefter börjar det frakturerade benet och omgivande mjukvävnad att läka. Detta tar några veckor. Den smärta som då uppstår kallas subakut smärta. Den sista smärtfasen är kronisk smärta. Den här typen av smärta fortsätter långt efter att frakturen och mjukvävnad har läkt.39

Alla frakturer orsakar alla eller vissa av dessa smärttyper.

Akut smärta omedelbart efter skadan

När du precis har brutit ett ben känner du akut smärta. Under den här fasen förskrivs ofta läkemedel i syfte att mildra den allvarligaste smärtan. Den akuta smärtan minskar över tid.39

När du har brutit ett ben kan du behöva en operation så att läkaren kan rätta till benet. Du kan behöva gips eller en annan anordning som gör att det brutna benet hålls fast. Annan behandling kan också krävas. Oavsett vilken metod som används för att behandla ditt brutna ben är det viktiga att benets ändar rättas till och att frakturen stabiliseras i flera veckor så att benet kan läka ordentligt.39

För att den här läkningsfasen ska bli lyckad är det viktigt att du följer den behandlande läkarens anvisningar, särskilt vad gäller att vila och undvika onödiga rörelser så att benet läker korrekt.39

Subakut smärta medan benet läker

Efter en eller två veckor är den värsta smärtan förbi. Därefter börjar det frakturerade benet och omgivande mjukvävnad att läka. Detta tar några veckor och åtföljs av det som kallas subakut smärta.39

Subakut smärta orsakas främst av bristen på den rörelse som behövdes för att benet skulle läka. Sådan inaktivitet kan ha gjort att mjukvävnaden runt skadan har stelnat och att musklerna har försvagats. Därutöver kan ärrvävnad och inflammation ha bildats runt mjukvävnaden medan frakturen läkte. Detta kan också orsaka smärta och försvåra rörelser.39

Fysioterapi rekommenderas ofta under den här återhämtningsfasen. En fysioterapeut kan hjälpa dig att minska stelheten via övningar som även stärker försvagade muskler och förbättrar rörelseomfånget. Detta bidrar till att minska smärtan och förbättra funktionen på den plats som drabbades av skadan.39

Kronisk smärta efter att läkningen är klar

Benbrott läker så småningom så att smärtan försvinner. Tyvärr gäller detta inte för alla. Vissa personer fortsätter känna smärta långt efter läkningen av fraktur och mjukvävnad. Detta är vad som avses med kronisk smärta.39

Kronisk smärta kan orsakas av nervskada, utveckling av ärrvävnad, förvärrad underliggande artrit eller andra faktorer. Som tur är kan den här typen av smärta ofta behandlas. Vilken behandling som används beror på den inledande skadan och orsaken till kronisk smärta.39

Följande är de behandlingar som används oftast för kronisk smärta:39

  • fysioterapi
  • träning
  • läkemedel

Det är inte säkert att dessa behandlingar eliminerar smärtan, men de kan reducera kronisk smärta. De flesta personer kan kontrollera sin kroniska smärta och därmed fungera bättre i vardagen och få en högre livskvalitet.

För en liten andel personer som drabbas av ihållande kronisk smärta kan smärtan dock vara ett symtom på att det brutna benet inte läker ordentligt. Andra symtom kan vara ömhet i ben, svullnad och en dov smärta som känns djupt i benet.41

De flesta brutna ben läker om de rättas till och stabiliseras korrekt. Brutna ben behöver dock god blodtillförsel vid skadeplatsen. Medicinska tillstånd som minskar blodflödet till frakturplatsen kan fördröja benläkningen eller förhindra benet från att läka.

Om ditt brutna ben inte läker inom rimlig tid kan EXOGEN vara rätt val för dig

Ett beprövat sätt att påskynda benläkningen är med daglig ultraljudsstimulering av den brutna benvävnaden. EXOGEN är en enhet som tillför det brutna benet en låg nivå av ultraljudsvågor. Denna stimulering har visats påskynda de processer som föreligger vid benläkning.*33,34

Läs mer om hur EXOGEN:s benstimulator fungerar här och ta reda på om det är rätt val för dig.

*The clinical relevance of in vivo findings is unknown.

Summary of Indications for Use
The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.