Bolí zlomená kost při hojení?

Bolest je přirozená reakce vašeho těla na zlomeninu kosti. Ihned po poranění typicky vznikne intenzivní nebo ostrá bolest – v místě zlomeniny i způsobená jinými poraněními vašeho těla v blízkosti místa zlomeniny. Bohužel zde však bolest nekončí. Může se také objevit bolest během hojení zlomeniny.40

Stupně bolesti během procesu hojení zlomeniny

Obecně existují tři stupně bolesti po zlomení kosti. Jsou označovány jako akutní, subakutní a chronická bolest. K akutní bolesti dochází ihned po poranění. Nejhorší bolest obvykle ustává asi po týdnu nebo dvou. Poté se začnou zlomená kost a okolní měkké tkáně hojit. To trvá několik týdnů a bolest, která se může objevit v tomto stádiu, se nazývá subakutní bolest. Poslední stupeň bolesti je chronická bolest. Tento typ bolesti pokračuje dlouho po zahojení zlomeniny a měkkých tkání.39

Všechny zlomeniny způsobují všechny nebo některé z těchto typů bolesti.

Akutní bolest okamžitě po poranění

Okamžitě po zlomenině se objeví akutní bolest. Během tohoto stadia jsou často předepisovány léky s cílem utlumit nejhorší bolest. Akutní bolest bude s postupem času klesat.39

Zlomená kost může vyžadovat operaci, kdy lékař zlomenou kost znovu narovná. Můžete potřebovat dlahu nebo jiný prostředek, který udrží zlomenou kost nehybnou. Nebo můžete potřebovat jinou léčbu. Bez ohledu na metodu použitou k ošetření vaší zlomené kosti je klíčem znovu zarovnat konce kosti a imobilizovat zlomeninu na několik týdnů, aby se kost mohla správně usadit a zahojit.39

Je velice důležité dodržovat pokyny vašeho ošetřujícího lékaře, hlavně klid a předcházení zbytečným pohybům, aby byla tato část procesu hojení co nejhladší a vaše zlomenina se mohla správně zahojit.39

Subakutní bolest během hojení kosti

Nejhorší bolest obvykle ustává po asi týdnu nebo dvou. Poté se začnou zlomená kost a okolní měkké tkáně hojit. To trvá několik týdnů a nazývá se subakutní bolest.39

Subakutní bolest je hlavně způsobena nedostatkem pohybu, což je potřebné k zahojení kosti. Inaktivita může vést ke ztuhnutí měkkých tkání kolem místa poranění a oslabení svalů. Kromě toho mohla vzniknout jizva a zánět v měkkých tkáních, když se zlomenina hojila. To také může vést k bolesti a může zhoršovat hybnost.39

V tomto stádiu zotavování se často doporučuje fyzioterapie. Fyzioterapeuti mohou pomoct snížit tuhost cvičením, které také posílá oslabené svaly a zlepší váš rozsah pohybu. To pomůže snížit bolest a zlepšit funkci vašeho těla, kterou zranění ovlivnilo.39

Chronická bolest po dokončení hojení

Když utrpíte zlomeninu, poranění se nakonec zahojí a vrátíte se do stavu, kdy již nepociťujete bolest. Všichni však nemají takové štěstí. Někteří lidé mohou pociťovat bolest i dlouho po zahojení zlomeniny a měkkých tkání. Tomu říkáme chronická bolest.39

Chronická bolest může být způsobena poškozením nervů, vznikem jizevnaté tkáně, zhoršením již existující artritidy nebo z jiných příčin. Naštěstí lze tento typ bolesti často léčit. Typ léčby závisí na úvodním poranění a příčině chronické bolesti.39

Nejčastěji používané léčby chronické bolesti jsou:39

  • fyzioterapie
  • cvičení
  • léky

Tyto léčby nemusí vyřešit vaše bolesti, ale mohou pomoct kontrolovat a snížit chronickou bolest. U většiny lidí je možné chronickou bolest udržet pod kontrolou, takže mohou pokračovat ve svých každodenních činnostech a užívat si život.

Pro malou část pacientů, kteří trpí neustálou chronickou bolestí, však právě bolest může být jedním z příznaků, že se zlomená kost nehojí správně. Další příznaky mohou zahrnovat citlivost kosti, otok a bolest hluboko v kosti.41

Většina zlomených kostí, pokud byly správně zarovnány a znehybněny, se zahojí. Zlomené kosti však potřebují adekvátní přívod krve do poraněného místa. Jakékoli onemocnění, které může narušovat tok krve do místa zlomeniny, může vést ke zpomalení hojení kosti nebo zahojení kosti zabránit.

Pokud se vaše zlomená kost nehojí dostatečně rychle, může pro vás být systém EXOGEN vhodný

Jedním z doložených způsobů, jak urychlit proces hojení kosti, je každodenní ultrazvuková stimulace tkáně zlomené kosti. Systém EXOGEN je zařízení podávající slabé ultrazvukové vlny do zlomené kosti. Tato stimulace prokazatelně napomáhá urychlit procesy podílející se na hojení kosti.*33, 34

Zde si přečtěte informace o tom, jak stimulátor kostí EXOGEN funguje, a zjistěte, jestli je pro vás vhodný.

*The clinical relevance of in vivo findings is unknown.

Summary of Indications for Use
The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.