Käyttöehdot

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen sivuston käyttöä.

Sivuston käyttö edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä

Tervetuloa Bioventus LLC:n. (jäljempänä ”Bioventus”) verkkosivustolle exogen.com (jäljempänä ”sivusto”). Siirtymällä sivustolle ja käyttämällä sitä suostut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja sekä muun muassa kaikkien takuiden, niin suorien kuin välillistenkin, vastuuvapautusta, kaikkien velvollisuuksien vastuuvapautusta sekä tietosuojakäytäntöä. Jos et hyväksy käyttöehtoja, et saa käyttää sivustoa.

Soveltamisala
Tässä sopimuksessa määritetyt käyttöehdot koskevat ainoastaan tämän sivuston käyttöäsi. Bioventus ylläpitää myös muita verkkosivustoja, joihin sovelletaan omia käyttöehtoja. Ne on määritelty kyseisillä verkkosivustoilla.

Terveystiedot
Tällä sivustolla annetut tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Tällä sivustolla annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan auttamaan potilaita ja heidän läheisiään ymmärtämään paremmin tiettyjä terveysongelmia ja hoitovaihtoehtoja. Sisältöä ei ole tarkoitettu missään määrin korvaamaan lääketieteen ammattilaisen antamia neuvoja, eikä näitä tietoja tule tulkita hoitosuosituksiksi. Ainoastaan lääkäri, joka on tavannut potilaan kasvokkain, joka pääsee käsiksi potilaan tietoihin ja joka pystyy huolehtimaan potilaan tilan asianmukaisesta seurannasta, voi antaa hoitosuosituksia. Käänny aina lääkärin tai muun pätevän terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, jos sinulle on kysyttävää jostakin terveysongelmasta. Tämän sivuston sisältöä ei ole tarkoitettu tueksi lääketieteellistä diagnoosia tehtäessä tai hoidosta päätettäessä. Älä koskaan jätä lääkärin ohjeita noudattamatta tai pitkitä lääkärissä käymistä sen perusteella, mitä olet lukenut tältä sivustolta.

Oikeus muuttaa käyttöehtoja
Bioventus varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja harkintansa mukaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki näihin käyttöehtoja tehtävät muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu sivustolla. Suostut tarkistamaan tämän sivuston joka kerta sivustolla käydessäsi, jotta pysyt ajan tasalla mahdollisista muutoksista. Jos jatkat sivuston käyttöä, suostut noudattamaan käyttöehtoja tehtyjä muutoksia.

Koskee ainoastaan toimintaa verkossa
Ymmärrät ja hyväksyt, että nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan tätä sivustoa ja Bioventusin toimintaa verkossa sivuston kautta ja että ne eivät koske mitään Bioventusin toimia muualla kuin verkossa, ellei Bioventus ilmoita erikseen muuta.

Käyttäjän soveltuvuus
Sivusto ja sen palvelut ovat ainoastaan sellaisten henkilöiden ja tahojen käytettävissä, jotka voivat tehdä laillisesti sitovia sopimuksia soveltuvan lain nojalla. Rajoittamatta edellä sanottua sivusto ja sen palvelut eivät ole alle kolmetoistavuotiaiden (13) käytettävissä. Jos et täytä tässä kappaleessa määritettyjä ehtoja, et saa käyttää tätä sivustoa.

Bioventus ei esitä, että sivustolla olevat materiaalit olisivat sopivia tai käytettävissä muissa maissa. Lisäksi tuotteiden käyttötarkoitukset voivat vaihdella maakohtaisesti.

Oikeus pääsyn eväämiseen
Bioventus voi evätä sivustolle pääsyn ja kieltää sivuston käytön harkintansa mukaan ilman syytä tai tietystä syystä. Bioventus voi käyttää tässä kappaleessa määritettyjä oikeuksiaan koska tahansa siitä erikseen ilmoittamatta ja ilman vastuuta sinua tai mitä tahansa kolmatta osapuolta kohtaan.

Tekijänoikeuksiin liittyvä ilmoitus
Koko sivuston sisältö sekä muun muassa kaikki teksti, grafiikka, logot, kuvat, valokuvat, videot, musiikki ja äänet ovat Bioventusin omaisuutta (© 2021 Bioventus LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.) tai niitä käytetään luvanvaraisesti, ja ne on suojattu täysimääräisesti Yhdysvaltain tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien nojalla. Sivustoa ja sen sisältöä saa käyttää vain Bioventusin sivustolla sallimissa rajoissa. Sisältöä voi ladata vain henkilökohtaiseen ja muuhun kuin kaupalliseen käyttöön. Muu sisällön kopiointi ja käyttö, mukaan lukien kopiointi kaupalliseen tai muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön, muokkaus, jakelu, levittäminen, julkaiseminen uudelleen, esittäminen ja sisällön käyttäminen esityksissä on ehdottomasti kielletty ilman Bioventusilta etukäteen saatua kirjallista ja nimenomaista lupaa. Et saa tehdä rajauksia tai linkkejä sivustolle ilman Bioventusin nimenomaista, etukäteen saatua kirjallista lupaa. Bioventusin tekijänoikeuksien rikkomukset voivat johtaa vakaviin siviili- tai rikosoikeudellisiin rangaistuksiin.

Tavaramerkkeihin liittyvä ilmoitus
Sivustolla mainitut tavaramerkit, kuten BIOVENTUS ja EXOGEN, ovat omistajiensa omaisuutta, eikä niitä saa toisintaa ilman omistajilta saatua nimenomaista kirjallista lupaa. Sivuston rakenne ja sijoittelu on suojattu mallisuojalla, eikä niitä saa kopioida tai jäljentää kokonaan tai osittain. Bioventusin tavaramerkkioikeuksien rikkomukset voivat johtaa vakaviin siviili- tai rikosoikeudellisiin rangaistuksiin.

Bioventusille antamasi tiedot
Jos annat Bioventusille mitä tahansa ideoita, ehdotuksia, huomioita, piirustuksia, grafiikkaa, konsepteja tai muuta tietoa (jäljempänä yhteisesti ”ideat”), annat kyseiset ideat sekä kaikki oikeudet niihin ilmaiseksi Bioventusille. Tällaisia ideoita ei katsota salassa pidettäviksi, eikä Bioventusilla ole minkäänlaisia velvollisuuksia kyseisiä ideoita kohtaan. Bioventus voi vapaasti toisintaa, käyttää, luovuttaa ja jaella näitä ideoita ilman rajoituksia, ilman lupaasi tai ilman korvausvelvollisuutta sinulle tai kenellekään toiselle. Bioventus saa vapaasti hyödyntää ideoissa mainittua osaamista tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, kuten tuotteiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin näiden tietojen perusteella.

Takuita koskeva vastuuvapautus; vastuun rajoitus
Siirtymällä tälle sivustolle hyväksyt, että käytät sivustoa yksinomaan omalla vastuullasi. Sivustolla voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Bioventus ei takaa sivustolla olevien tietojen tai kuvausten paikkansapitävyyttä. BIOVENTUS TARJOAA TÄMÄN SIVUSTON ”SELLAISENAAN” JA ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA”. BIOVENTUS EI ESITÄ LAUSUNTOJA TAI ANNA TAKUITA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI SIVUSTON TOIMINNASTA, SEN SISÄLTÄMISTÄ TIEDOISTA, SISÄLLÖSTÄ, MATERIAALEISTA TAI TUOTTEISTA. BIOVENTUS KIELTÄYTYY SOVELTUVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKISTA NIMENOMAISISTA TAI OLETETUISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUISTA TAKUISTA KAUPPAKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA SIITÄ, ETTÄ LOUKKAUSTA EI OLE TAPAHTUNUT.

BIOVENTUS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOITA SIVUSTON KÄYTTÖ ON AIHEUTTANUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA SUORAT, EPÄSUORAT, SATUNNAISET, SEURAAMUSLUONTEISET JA VÄLILLISET VAHINGOT. MITKÄÄN BIOVENTUSIN SUULLISESTI TAI KIRJALLISESTI ANTAMAT TIEDOT EIVÄT MUODOSTA TAKUITA, ETKÄ SAA TURVATA YKSINOMAAN NÄIHIN TIETOIHIN TAI NEUVOIHIN.

Vastuuvapautus koskien linkitetyillä sivuilla julkaistua materiaalia
Sivustolla voi olla linkkejä, joiden kautta pääset pois sivustolta tai toisille sivustoille. Bioventus ei ole korvausvelvollinen tai vastuussa, eikä sen voida katsoa olevan korvausvelvollinen tai vastuussa, millään linkitetyllä sivustolla olevasta sisällöstä, palveluista, kuvista, grafiikasta, tuotteista tai kuvauksista. Bioventus ei voi vakuuttaa, esittää tai taata, että linkitetyillä sivustoilla oleva sisältö on paikkansapitävää, laillista tai harmitonta tai että kyseisillä sivustoilla ei ole viruksia tai aiheuttaisi muuta haittaa tietokoneellesi. Bioventus tarjoaa linkit näille sivustoille ainoastaan sinun mukavuutesi tähden. Linkkien lisääminen ei tarkoita, että Bioventus olisi linkitetyn verkkosivuston sponsori, kannattaisi sitä, olisi sidoksissa siihen tai hyväksyisi sen.

Vahingonkorvaus
Ehtona sivuston käytölle esität ja takaat Bioventusille, että et käytä sivustoa laittomiin tarkoituksiin tai näiden käyttöehtojen vastaisesti tai tavalla, joka voisi vahingoittaa sivustoa, poistaa sen käytöstä tai haitata jonkin toisen osapuolen sivuston käyttöä ja käyttömukavuutta. Muussa tapauksessa suostut korvaamaan Bioventusille ja vapautat Bioventusin, sen virkailijat, edustajat ja työntekijät vastuista, jotka koskevat menetyksiä, korvausvelvollisuutta, vahinkoja, kustannuksia ja kuluja. Näitä ovat esimerkiksi kohtuulliset asianajokustannukset, jotka johtuvat jonkin kolmannen osapuolen toimista, kanteista tai korvausvaatimuksista sivuston käyttösi tai siihen liittyvien seikkojen seurauksena.

Tietosuojakäytäntö
Sivuston tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti Bioventus kunnioittaa käyttäjiensä yksityisyyttä. Tutustu sivuston tietosuojakäytäntöön napsauttamalla tätä.

Sovellettava laki
Bioventusilla on toimitilat Pohjois-Carolinan Durhamissa. Kaikki näistä käyttöehdoista aiheutuvat tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan Pohjois-Carolinan osavaltion lakien mukaisesti soveltamatta osavaltion lainvalintaperiaatteita. Täten suostut ehdoitta ja peruuttamattomasti antamaan yksinomaisen toimivallan osavaltion ja liittovaltion Durhamin piirikunnassa Pohjois-Carolinassa sijaitseville tuomioistuimille kaikissa näistä käyttöehdoista aiheutuvissa tai niihin liittyvissä riita-asioissa.

Erotettavuus
Näissä käyttöehdoissa annetut määräykset ovat erotettavissa, eikä yhden määräyksen pätemättömyys tai toimeenpanokelvottomuus vaikuta muiden määräysten pätevyyteen ja toimeenpanokelpoisuuteen.

Yhdistettävyys
Nämä käyttöehdot sekä tietosuojakäytäntö ja muut käytännöt, joihin tässä viitataan ja jotka ovat osa tätä sopimusta, muodostavat koko sopimuksen osapuolten välillä tämän sopimuksen soveltamisalan mukaisesti ja syrjäyttävät kaikki osapuolten välillä joko kirjallisesti tai suullisesti tehdyt aikaisemmat esitykset tai sopimukset.

Tarkistuspäivä
Nämä käyttöehdot on viimeksi tarkistettu 5. elokuuta 2021.

Summary of Indications for Use
The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.