Mikä on luustimulaattori?

Ihmisen luu on elävää kudosta, joten se pystyy parantamaan itse itsensä luun murtuessa tai katketessa. Luutumisprosessissa tapahtuu lukuisia monimutkaisia molekyylireaktioita.44

Luustimulaattorit edistävät luun parantumista imitoimalla tätä kehon luontaisen luutumisprosessin osa-aluetta.44 Näiden laitteiden tuottama energia tehostaa luun parantumista käynnistämällä monimutkaisten molekyylireaktioiden kaskadin. Näitä reaktioita tapahtuu kehossa normaalistikin luun parantuessa.44

Luustimulaattoreissa voidaan käyttää monia eri tekniikoita synnyttämään energiaa, jota ne sitten välittävät murtuneeseen luuhun. Näitä tekniikoita ovat muun muassa tasavirta, kapasitiivinen liitos, sykesähkömagneettikentät ja matalatehoiset ultraäänipulssit.45 Yleisimmin käytetyt luustimulaattorit ovat sähköstimulaattoreita ja ultraäänistimulaattoreita.45

Luustimulaattoreita on eri muotoisia ja kokoisia. Useimmat luustimulaattorit saavat virtansa pienestä akusta. Yleensä luustimulaattorit kiinnitetään murtumakohtaan ja niitä käytetään tietyn ajan joka päivä. Tämä aika vaihtelee muutamasta minuutista tunteihin.44

Luutumattomat murtumat
Luustimulaattoreita käytetään helpottamaan akuuttien tai tuoreiden murtumien sekä luutumattomien murtumien parantumista.44 Nämä murtumat voivat olla seurausta komplikaatiosta, kuten tulehduksesta murtumakohdassa tai heikentyneestä verenkierrosta vahingoittuneeseen luukudokseen. Diabeteksesta kärsivillä tai tupakoivilla verenkierto on saattanut heikentyä murtuneeseen luuhun.8,10,41 Muita luutumattoman murtuman aiheuttajia voivat olla luun katkenneiden päiden virheellinen kohdistaminen tai se, että murtumakohtaa ei ole pidetty riittävän liikkumattomana parantumisen aikana.41

Ultraääneen perustuvan luun stimuloinnin tehokkuus
Esikliinisissä tutkimuksissa koe-eläimillä on havaittu, että matalatehoisia ultraäänipulsseja tuottava laite tehostaa lukuisia luun parantumiseen liittyviä molekyylireaktioita.*† *33,34,46,47 Kliiniset tutkimukset murtumapotilailla ovat vahvistaneet ultraääneen perustuvan luun stimuloinnin tehokkuuden. Tiettyjen tuoreiden murtumien parantumisaika oli 38 % nopeampi, kun taas 86 % todetuista luutumattomista murtumista parantui ultraääneen perustuvan luun stimuloinnin ansiosta.1-3

Ultraääneen perustuva luiden EXOGEN-hoitojärjestelmä
EXOGEN stimuloi luuta ultraäänipulsseilla. Laite käyttää turvallisia, matalatehoisia ultraääniaaltoja, jotka käynnistävät kehon luontaisen luutumisprosessin. Päivittäiset hoidot EXOGENilla parantavat kehon luontaista luutumista seuraavilla kolmella tavalla:

1. Stimulaatio*32
EXOGEN lähettää ultraääniaaltoja ihon läpi, jolloin syntyvä liike stimuloi kehon soluja.

2. Aktivointi*33
EXOGENin ultraääniaallot aktivoivat kehon solut.

3. Lisäyssäätely*34
EXOGENin ultraääniaallot lisäävät lisäyssäätelyä ja tekijöitä, jotka auttavat kehoa käynnistämään murtuman parantumisen.

Lue lisää siitä, miten EXOGENin luustimulaattori toimii näissä tilanteissa, ja selvitä, sopiiko se sinulle!

*Löydösten kliinistä merkitystä ei tunneta.
Please see full prescribing information at www.exogen.com or by calling Bioventus Customer Service.

Summary of Indications for Use

The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.