Co to jest stymulator zrostu kości?

Ludzka kość to żywa tkanka, w związku z czym ma zdolność do samodzielnego gojenia, gdy zostanie uszkodzona lub złamana. Podczas procesu gojenia tkanki kostnej dochodzi do wielu złożonych reakcji cząsteczkowych.44

Stymulatory zrostu kości wspomagają gojenie poprzez imitowanie tego aspektu naturalnego procesu gojenia tkanki kostnej.44 Energia z tych urządzeń stanowi wsparcie dla procesu gojenia tkanki kostnej poprzez wywołanie sekwencji złożonych reakcji cząsteczkowych, które występują podczas tego procesu.44

Istnieje kilka różnych technologii, które są wykorzystywane przez stymulatory zrostu kości, aby generować energię przekazywaną do złamanej kości. Te różne technologie obejmują prąd stały, sprzężenie pojemnościowe, impulsowe pola elektromagnetyczne oraz impulsowe fale ultradźwiękowe o niskim natężeniu.45 Najczęściej stosowane stymulatory zrostu kości to stymulatory elektryczne i stymulatory ultradźwiękowe.45

Stymulatory zrostu kości są dostępne w różnych rozmiarach i kształtach. W przypadku większości stymulatorów zrostu kości źródło energii stanowi niewielki akumulator. Stymulatory zrostu kości są zazwyczaj mocowane w miejscu złamania i noszone każdego dnia przez pacjentów przez określony czas, który może wynosić minuty lub godziny.44

Złamania z brakiem zrostu
Stymulatory zrostu kości są stosowane w celu wspomagania leczenia przewlekłych lub świeżych złamań, a także braku zrostu po złamaniu.44 Tego typu złamania mogą być rezultatem powikłań, takich jak zakażenie w miejscu odniesienia obrażeń lub zakłócony przepływ krwi do obszaru tkanki kostnej. Osoby, które chorują na cukrzycę lub palą papierosy, mogą mieć zakłócony przepływ krwi do złamanej kości.8,10,41 Inne przyczyny braku zrostu kości po złamaniu mogą stanowić nieprawidłowe nastawienie złamanych końców kości lub nieodpowiednie unieruchomienie podczas procesu gojenia.41

Skuteczność stymulacji zrostu kości za pomocą ultradźwięków
Wstępne badania kliniczne przeprowadzane na zwierzętach laboratoryjnych wykazały, że aparat generujący pulsacyjne ultradźwięki o niskim natężeniu wspomaga szereg reakcji cząsteczkowych w ramach procesu gojenia tkanki kostnej.*†33, 34, 46, 47 Badanie kliniczne przeprowadzane u pacjentów ze złamaniem kości dostarczyło dalszych dowodów na potwierdzenie skuteczności stymulacji zrostu kości za pomocą ultradźwięków. Czas gojenia niektórych świeżych złamań uległ skróceniu o 38%, a wskaźnik gojenia przypadków braku zrostu wyniósł 86%.1-3

Aparat EXOGEN wspomagający leczenie złamań za pomocą ultradźwięków
Aparat EXOGEN zapewnia stymulację zrostu kości za pomocą pulsacyjnych ultradźwięków. Aparat wykorzystuje bezpieczne fale ultradźwiękowe o niskim natężeniu, które wspomagają naturalny proces gojenia tkanki kostnej. Codzienna terapia z wykorzystaniem aparatu EXOGEN wspiera naturalny proces gojenia tkanki kostnej poprzez wykonywanie trzech czynności:

1. Stymulacja*32
Aparat EXOGEN przesyła fale ultradźwiękowe przez skórę, powodując ruch stymulujący komórki ciała.

2. Aktywacja*33
Fale ultradźwiękowe generowane przez aparat EXOGEN aktywują komórki w ciele pacjenta.

3. Zwiększona ekspresja*34
Fale ultradźwiękowe generowane przez aparat EXOGEN sprzyjają zwiększonej ekspresji na potrzeby przyspieszenia leczenia złamania.

Aby zapoznać się z informacjami na temat działania stymulatora zrostu kości EXOGEN i dowiedzieć się, czy spełni on Twoje potrzeby, kliknij tutaj.

*Znaczenie kliniczne tych wniosków jest nieznane.
Please see full prescribing information at www.exogen.com or by calling Bioventus Customer Service.

Summary of Indications for Use

The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.