Vad är en benstimulator?

Benstimulatorer är apparater som främjar benläkning via energifält som riktas mot platsen för indicerade akuta frakturer och utebliven frakturläkning. 44

Människans ben är levande vävnad som självläker vid skada eller brott. Det finns flera komplexa molekylära reaktioner som sker under benläkningsprocessen.44

Benstimulatorer främjar benläkningen genom att efterlikna den här aspekten av kroppens naturliga läkningsförmåga.44 Energin från dessa apparater stärker benläkningen genom att utlösa en kaskad av komplexa molekylära reaktioner som sker under benläkningsprocessen.44

Det finns flera tekniker som används av benstimulatorer för att generera den energi som de applicerar på benbrott. Bland dessa tekniker finns direktström, kapacitiv koppling, pulserande elektromagnetiska fält och pulserande ultraljud med låg intensitet.45 De benstimulatorer som används oftast är av typen elektriska stimulatorer och ultraljudsstimulatorer.45

Benstimulatorer finns i olika former och storlekar. I de flesta benstimulatorer används ett litet batteri som energikälla. Benstimulatorer fästs oftast vid frakturplatsen och bärs en viss tid varje dag, allt från några minuter till flera timmar.44

Utebliven frakturläkning
Benstimulatorer används för att främja läkning av akuta eller färska frakturer samt vid utebliven frakturläkning.44 De här frakturtyperna kan resultera från en komplikation, till exempel en infektion vid platsen för skadan eller försämrat blodflöde till benvävnaden. Personer som har diabetes eller röker cigaretter kan ha försämrat blodflöde till det brutna benet.8,10,41 Andra orsaker till utebliven frakturläkning kan vara felaktig inriktning av de brutna benändarna eller otillräcklig stabilisering under läkningsprocessen.41

Effektiviteten för ultraljudsbaserad benstimulering
Förklinisk forskning med laboratoriedjur visar att enheten med pulserande ultraljud med låg intensitet förbättrar ett antal molekylära reaktioner som förekommer vid benläkning.*†33,34,46,47 Klinisk forskning hos patienter med benfrakturer ger ytterligare stöd för effektiviteten hos ultraljudsbaserad benstimulering. Läkningstiden för vissa nya frakturer minskades med 38 %, och 86 % av fastställda fall av utebliven frakturläkning läktes med ultraljudsbaserad benstimulering.1-3

EXOGEN ultraljudssystem för benläkning
EXOGEN ger pulserande ultraljudsbaserad benstimulering. Enheten tillför säkra ultraljudsvågor med låg intensitet som utlöser den naturliga benläkningen. Daglig behandling med EXOGEN stöder den naturliga benläkningen med hjälp av tre metoder:

1. Stimulering*32
EXOGEN skickar ultraljudsvågor genom huden, vilket ger upphov till rörelser som stimulerar kroppens celler.

2. Aktivering*33
EXOGEN:s ultraljud aktiverar celler i kroppen.

3. Uppreglering*34
Uppregleringen ökas av EXOGEN:s ultraljudsvågor. De ökar faktorer som hjälper kroppen att börja läka frakturen.

Läs mer om hur EXOGEN:s benstimulator fungerar här och ta reda på om det är rätt val för dig!

*Den kliniska signifikansen för dessa fynd är okänd.
Please see full prescribing information at www.exogen.com or by calling Bioventus Customer Service.

Summary of Indications for Use

The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.