Co je stimulátor kostí?

Lidská kost je živá tkáň a tudíž je schopná se v případě poranění nebo poškození zahojit. Během procesu hojení kosti dochází k množství komplexních molekulárních reakcí.44

Stimulátory kostí podporují hojení kosti napodobením tohoto aspektu přirozeného procesu hojení kosti tělem.44 Energie z těchto zařízení podporuje proces hojení kosti spouštěním kaskády komplexních molekulárních reakcí, ke kterým dochází během procesu hojení kosti.44

Kostní stimulátory používají k vytvoření energie aplikované do zlomené kosti několik různých typů technologií. Mezi tyto technologie patří stejnosměrný proud, kapacitní spojení, pulzní elektromagnetická pole a pulzní ultrazvuk nízké intenzity.45 Nejčastěji používané kostní stimulátory jsou elektrické a ultrazvukové stimulátory.45

Stimulátory kostí se dodávají v různých tvarech a velikostech. Zdrojem energie většiny kostních stimulátorů je malá baterie. Kostní stimulátory se obvykle připojují k místu zlomeniny a nosí se každý den po určitou dobu, v řádu minut až hodin.44

Paklouby
Stimulátory kostí podporují hojení akutních nebo čerstvých zlomenin i pakloubů.44 Tyto typy zlomenin mohou být výsledkem komplikace, např. infekce v místě poranění nebo narušeného toku krve v místě kostní tkáně. Pacienti s diabetem nebo kuřáci cigaret mohou mít narušený tok krve do poraněné kosti.8,10,41 Dalšími příčinami vzniku pakloubu mohou být nesprávné zarovnání zlomených konců kosti nebo inadekvátní imobilizace během procesu hojení.41

Účinnost ultrazvukové stimulace kosti
Preklinický výzkum u laboratorních zvířat zjistil, že pulzní ultrazvukové zařízení nízké intenzity podporuje mnoho molekulárních reakcí podílejících se na hojení kosti.*33,34,46,47 Klinický výzkum u pacientů s frakturou kosti dále podpořil účinnost ultrazvukové stimulace kosti; za použití ultrazvukové stimulace kosti byla doba do zhojení určitých čerstvých zlomenin zkrácena o 38 % a 86 % případů pakloubu bylo zahojeno.1-3

Ultrazvukový systém k hojení kostí EXOGEN
Systém EXOGEN zajišťuje pulzní ultrazvukovou stimulaci kosti. Toto zařízení používá bezpečné ultrazvukové vlny nízké intenzity ke spuštění přirozeného procesu hojení kosti. Denní léčba systémem EXOGEN podporuje přirozené hojení kosti třemi účinky:

1. Stimulace*32
Systém EXOGEN vydává ultrazvukové vlny procházející přes kůži, čímž dochází k pohybu stimulujícímu buňky těla.

2. Aktivace*33
Systém EXOGEN ultrazvukově aktivuje buňky ve vašem těle.

3. Zvýšení hladiny faktorů*34
Ultrazvukové vlny systému EXOGEN zvyšují hladiny faktorů, které pomáhají zahájit proces hojení zlomeniny ve vašem těle.

Zde si přečtěte informace o tom, jak stimulátor kostí EXOGEN funguje, a zjistěte, jestli je pro vás vhodný.

*Klinický význam těchto zjištění není známý.
Please see full prescribing information at www.exogen.com or by calling Bioventus Customer Service.