Zasada wspomagania gojenia tkanki kostnej za pomocą aparatu EXOGEN

Pracy aparatu EXOGEN nie można usłyszeć, ale jego wpływ na gojenie kości oceniano w wielu badaniach klinicznych.*1-3,5,13-31

EXOGEN Mechanism of Action

Aparat EXOGEN wspomagający leczenie złamań wykorzystuje bezpieczne, niewywołujące bólu fale ultradźwiękowe o niskim natężeniu (LIPUS) do wzmacniania naturalnej zdolności gojenia tkanki kostnej na trzy sposoby:

null
Stymulacja32Aparat EXOGEN przesyła fale ultradźwiękowe przez skórę, powodując ruch stymulujący komórki ciała.
null
Aktywacja33Fale ultradźwiękowe generowane przez aparat EXOGEN aktywują komórki w ciele pacjenta.
null
Zwiększona ekspresja34Fale ultradźwiękowe generowane przez aparat EXOGEN sprzyjają zwiększonej ekspresji na potrzeby przyspieszenia leczenia złamania.

Aparat EXOGEN wspomaga gojenie tkanki kostnej w każdym stadium35

W ciągu kliku minut od złamania kości organizm uruchamia proces naprawy uszkodzenia. Na zrost złamania składa się kilka odrębnych stadiów. Aparat EXOGEN przyspiesza gojenie tkanki kostnej poprzez stymulację naturalnych procesów gojenia.

null

1. Stan zapalny

Gdy dochodzi do złamania kości, krwinki białe przeprowadzają proces usuwania zanieczyszczeń powstałych na skutek złamania. Powoduje to stan zapalny, który doprowadza do wzrostu nowych krwinek — jest to pierwsze stadium leczenia.
null

3. Twarda kostnina

Ciało stopniowo zastępuje miękką kostninę twardą kostniną, co umożliwia solidniejsze połączenie fragmentów kości. Wytrzymalszą kostninę, która powoduje wytworzenie uwypuklenia w miejscu złamania, można dostrzec na zdjęciu rentgenowskim po upłynięciu kilku tygodni od złamania.
null

2. Miękka kostnina

Krwinki dzielą się i namnażają w pobliżu złamania, co prowadzi do powstawania nowych naczyń krwionośnych, które wspomagają proces gojenia. Ciało również zaczyna wytwarzać tkankę włóknistą, aby połączyć złamanie kości. Materiał ten jest nazywany miękką kostniną.
null

4. Przebudowa kości

W końcowym stadium leczenia kości ciało zastępuje starą kość nową kością w ramach procesu nazywanego przebudową kości. Przebudowa kości sprawia, że kości stają się wytrzymalsze i bardziej złożone, a krążenie krwi w kości ulega poprawie.

*Na dzień 17.06.21, badania te, odzwierciedlające materiał dowodowy dotyczący stymulatora zrostu kości EXOGEN, uwzględniają oceny zastosowań poza podanymi na zatwierdzonej etykiecie. Przypisanie poziomów wiarygodności oparto na zaktualizowanym systemie oceny poziomu wiarygodności podanym w publikacji Oxford Level of Evidence Criteria.

ꝉ Dane in vivo nie stanowią odzwierciedlenia wyników badań klinicznych