Techniki aplikacji odlewniczych

Kliknij tutaj, aby pobrać

Program monitorowania skuteczności aparatu EXOGEN Ocena

Kliknij tutaj, aby pobrać

Program monitorowania skuteczności aparatu EXOGEN Rejestracja

Kliknij tutaj, aby pobrać

Program monitorowania skuteczności aparatu EXOGEN

Kliknij tutaj, aby pobrać

Skrócona instrukcja obsługi

Kliknij tutaj, aby pobrać

Jak korzystać z urządzenia EXOGEN

Obejrzyj film

EXOGEN Ultrasound Bone Healing System | About EXOGEN Video

Informacje o aparacie EXOGEN

Przegląd wyjątkowych zalet aparatu EXOGEN

Obejrzyj film

EXOGEN Ultrasound Bone Healing System | Mechanism of Action Video

Mechanizm działania aparatu EXOGEN

Naukowe objaśnienie unikatowego mechanizmu działania aparatu EXOGEN

Obejrzyj film

Aparat EXOGEN przyspiesza gojenie złamań u palaczy

Dr Zura, chirurg ortopeda LSU — Akademia medyczna LSU Health Sciences Center w Nowym Orleanie

Obejrzyj film

Aparat EXOGEN i gojenie złamań w niepewnych czasach

Dr Zura, chirurg ortopeda LSU — Akademia medyczna LSU Health Sciences Center w Nowym Orleanie

Obejrzyj film

Instrukcja obsługi aparatu EXOGEN

Szczegółowe informacje na temat korzystania z aparatu EXOGEN

Kliknij tutaj, aby pobrać

Złamania przewlekłe
Złamania z brakiem zrostu

Program monitorowania skuteczności aparatu EXOGEN to program umożliwiający zwrot płatności za aparat EXOGEN pacjentom, którzy nabyli ten aparat, jeśli postępy w leczeniu (związane ze zrostem kości) nie będą zgodne z wymienionymi poniżej kryteriami. Program ma również zmotywować pacjentów do stosowania aparatu zgodnie z przepisanym leczeniem.

Kryteria

Do programu kwalifikują się wszyscy pacjenci, którzy nabyli aparat EXOGEN na potrzeby leczenia złamania, przepisany przez wykwalifikowanego lekarza w celu leczenia stabilnego, nieprzemieszczonego złamania z ustalonym brakiem zrostu,* opóźnionym zrostem lub przewlekłym złamaniem, jeśli szczelina złamania wynosi poniżej 10 milimetrów (z wykluczeniem złamań kręgów oraz kości czaszki). Wszyscy pacjenci zostaną automatycznie zarejestrowani w programie.

Pacjenci muszą leczyć złamanie przy użyciu aparatu EXOGEN zgodnie z instrukcjami dotyczącymi produktu przez przynajmniej 120 kolejnych dni oraz osiągnąć poziom przestrzegania zaleceń wynoszący co najmniej 90%.

Ocena

Aby pacjent zakwalifikował się do programu, lekarz przepisujący leczenie musi określić, że kość pacjenta się nie goi lub że nastąpiła progresja do zrostu kości. Lekarz przepisujący leczenie musi przedstawić dwa zdjęcia rentgenowskie złamanej kości, jedno zdjęcie wykonane przed użyciem aparatu EXOGEN, a drugie zdjęcie wykonane po co najmniej 120 dniach leczenia z wykorzystaniem aparatu EXOGEN, które przedstawia brak zrostu kości.

Aparat EXOGEN zawiera wewnętrzny monitor użycia przez pacjenta, który będzie automatycznie rejestrować datę, godzinę i czas trwania każdej sesji terapeutycznej. Monitor ten zostanie wykorzystany przez firmę Bioventus do potwierdzenia, że poziom przestrzegania zaleceń przez pacjenta wynosi co najmniej 90%.

Warunki wykluczające

 • Rodzaje złamań:
 • złamania niestabilne,
 • złamania przemieszczone,
 • szczelina złamania powyżej 10 milimetrów,
 • złamania kręgów i kości czaszki,
 • złamania patologiczne.
 • Aparaty zmodyfikowane lub z wprowadzonymi zmianami
 • Pacjent leczony za pomocą modelu EXOGEN 4000+
 • Program monitorowania skuteczności aparatu EXOGEN traci ważność, jeśli w 120-dniowym okresie leczenia miały miejsce alternatywne interwencje. Jeśli alternatywna interwencja zostanie podjęta, rozpoczyna się nowy 120-dniowy okres leczenia
 • Aparat EXOGEN musi zostać zakupiony i dostarczony pacjentowi bezpośrednio od autoryzowanego dystrybutora aparatu EXOGEN
 • Program monitorowania skuteczności aparatu EXOGEN dotyczy wyłącznie pacjentów, którym przepisano stosowanie aparatu
 • Wszelkie inne koszty związane z zakupem — zwrotowi podlegają tylko płatności uiszczone przez pacjenta u autoryzowanego dystrybutora

Jeśli chcesz zweryfikować, czy kwalifikujesz się do programu, odwiedź stronę kontaktową, aby uzyskać informacje o dystrybutorze. Firma Bioventus nie zajmuje się tymi roszczeniami bezpośrednio. Należy skontaktować się wyłącznie z dystrybutorem.

Zgłoszenia należy składać w ciągu jednego roku od pierwszej daty leczenia przy użyciu aparatu EXOGEN.

Firma Bioventus lub dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania programu w dowolnym momencie.

 • Aplikacja EXOGEN Post-market Data zawiera rzeczywiste statystyki z całego świata dotyczące gojenia tkanki kostnej, których można używać do porównania z określonymi pacjentami.
 • Jest to bezpłatna aplikacja na smartfony, która automatycznie informuje o wskaźnikach gojenia związanych z częstymi złamaniami, z uwzględnieniem czynników ryzyka pacjentów i innych odpowiednich kwestii klinicznych.
 • Pozwól, aby aplikacja EXOGEN Post-market Data pomogła Ci znaleźć następnego odpowiedniego pacjenta.
 • Pobierz aplikację EXOGEN Post-market Data.

Download the EXOGEN Post-Market Data App

nullnull