Wskazania dotyczące stosowania

Aparat EXOGEN przeznaczony jest do nieinwazyjnego leczenia wszystkich defektów (ubytków) kostnych (z wyłączeniem obszaru kręgów oraz czaszki) obejmującego leczenie opóźnionego zrastania kości, braku zrostu,* złamań przeciążeniowych oraz zespolenia stawów. Aparat EXOGEN wskazany jest również do przyspieszania procesu gojenia świeżych złamań, naprawy po zabiegach osteotomii, naprawy po zabiegach transportu fragmentu kostnego i naprawy w zabiegach osteogenezy dystrakcyjnej.

Nie są znane żadne przeciwwskazania do stosowania aparatu EXOGEN.

Leczenie złamania

Tak, wiązka ultradźwięków wywołuje efekt biologiczny rozprzestrzeniający się wokół całego złamania poprzez przesyłanie ścinających fal.61

W ocenie klinicznej aparatu EXOGEN wskaźnik pomyślnego gojenia w przypadku braku zrostu kości udowej wyniósł 84,3%, co sugeruje, że stanowi on doskonałe rozwiązanie dla pacjentów z głębokimi złamaniami.31 Zaleca się skorzystanie z funkcji pozycjonowania, aby określić miejsce złamania.62

Fale ultradźwiękowe aparatu EXOGEN mogą przenikać przez skórę i tkankę miękką, sięgając na głębokość wynoszącą ok. 254 mm.61

Bliski kontakt z aparatem EXOGEN może zakłócać działanie urządzeń wszczepianych, takich jak rozrusznik serca. Pacjenci lub inne osoby będące w pobliżu podczas terapii powinny zasięgnąć porady lekarza prowadzącego lub kardiologa przed użyciem aparatu EXOGEN.

Należy zaznaczyć miejsce złamania na ciele pacjenta. Przetwornik aparatu powinien mieć bezpośredni kontakt ze skórą, więc jeśli pacjent wymaga założenia gipsu lub ma założony gips, należy w nim założyć port na przetwornik lub utworzyć okienko. Przeszkolony specjalista ds. aparatu EXOGEN pomoże prawidłowo założyć port przetwornika w gipsie oraz objaśni, jak używać aparatu do leczenia braku zrostu po złamaniu, gdy są założone metalowe elementy stabilizujące. Aby uzyskać więcej informacji, należy pobrać dokument Techniki stosowania aparatu EXOGEN w przypadku opatrunku gipsowego lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Bioventus.

Aparat EXOGEN i możliwość refundacji

Aparat EXOGEN składa się z głównej jednostki operacyjnej i dołączonego przewodu z głowicą przetwornika. Pacjenci otrzymują także pasek do zakładania aparatu, żel przewodzący i ładowarkę akumulatorów.

Wielu ubezpieczycieli pokrywa koszty związane ze stosowaniem aparatu EXOGEN. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ds. aparatu EXOGEN lub z działem obsługi klienta firmy Bioventus.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Streszczenie wskazań użycia

Aparat EXOGEN przeznaczon jest do nieinwazyjnego leczenia wszystkich defektów (ubytków) kostnych (z wyłączeniem obszaru kręgów oraz czaszki) obejmującego leczenie opóźnionego zrastania kości, braku zrostu,* złamań przeciążeniowych oraz zespolenia stawów. Aparat EXGEN wskazany jest również do przyspieszania procesu gojenia świeżych złamań, naprawy po zabiegach osteotomii, naprawy po zabiegach transportu fragmentu kostnego i naprawy w zabiegach osteogenezy dystrakcyjnej.

Nie istnieją znane przeciwwskazania dotyczące stosowania aparatu EXOGEN. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego aparatu u osób o niedojrzałym układzie kostnym, kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów ze stymulatorami serca, w przypadku złamań spowodowanych nowotworem kości ani u pacjentów z niewydolnością krążenia lub zaburzeniami krzepliwości krwi. Niektórzy pacjenci mogą być uczuleni na żel do ultrasonografii.

Pełne informacje dotyczące przepisywania produktu znajdują się na etykiecie produktu, na stronie EXOGEN.com, lub w dziale obsługi klienta firmy Bioventus 1-800-836-4080.

*Za brak zrostu uznaje się sytuację, gdy miejsce złamania nie wykazuje widocznych oznak postępu procesu gojenia.