Dowiedz się, jak działa aparat EXOGEN

Skontaktuj się z przedstawicielem ds. aparatu EXOGEN

Aparat EXOGEN wspomagający leczenie złamań wykorzystuje bezpieczne, niewywołujące bólu fale ultradźwiękowe o niskim natężeniu, aby wzmocnić naturalną zdolność gojenia tkanki kostnej u pacjenta.

EXOGEN Mechanism of Action

Mechanizm działania

null
Stymulacja32Aparat EXOGEN przesyła fale ultradźwiękowe przez skórę i tkanki miękkie do miejsca złamania kości.
null
Aktywacja33Fale ultradźwiękowe aktywują określone receptory komórek, wywołując serię reakcji określaną mianem kaskady.
null
Zwiększona ekspresja34Aparat ultradźwiękowy EXOGEN sprzyja zwiększonej ekspresji na potrzeby procesów niezbędnych do wygojenia tkanki kostnej.
Zapoznaj się ze studiami przypadków pacjentów

Aparat EXOGEN przeszedł wiele badań klinicznych poziomu 1*1-3,5,13-31

*Badania te, odzwierciedlające materiał dowodowy dotyczący stymulatora zrostu kości EXOGEN, uwzględniają oceny zastosowań poza podanymi na zatwierdzonej etykiecie. Przypisanie poziomów wiarygodności oparto na zaktualizowanym systemie oceny poziomu wiarygodności podanym w publikacji Oxford Level of Evidence Criteria.

Wskazania dotyczące stosowania

Aparat EXOGEN przeznaczony jest do nieinwazyjnego leczenia wszystkich defektów (ubytków) kostnych (z wyłączeniem obszaru kręgów oraz czaszki) obejmującego leczenie opóźnionego zrastania kości, braku zrostu,† złamań przeciążeniowych oraz zespolenia stawów. Aparat EXOGEN wskazany jest również do przyspieszania procesu gojenia świeżych złamań, naprawy po zabiegach osteotomii, naprawy po zabiegach transportu fragmentu kostnego i naprawy w zabiegach osteogenezy dystrakcyjnej.

Nie istnieją znane przeciwwskazania dotyczące stosowania aparatu EXOGEN. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego aparatu u osób o niedojrzałym układzie kostnym, kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów ze stymulatorami serca, w przypadku złamań spowodowanych nowotworem kości ani u pacjentów z niewydolnością krążenia lub zaburzeniami krzepliwości krwi. Niektórzy pacjenci mogą być uczuleni na żel do ultrasonografii.

Pełne informacje dotyczące przepisywania produktu znajdują się na etykiecie produktu, na stronie https://www.exogen.com/ lub w dziale obsługi klienta firmy Bioventus.

Za brak zrostu uznaje się sytuację, gdy miejsce złamania nie wykazuje widocznych oznak postępu procesu gojenia.

*The clinical relevance of in vivo findings is unknown