Historia

 • Odwrotne skośne złamanie podkrętarzowe prawej kości udowej

11 miesięcy po doznaniu urazu

 • Na skanie TK widoczny utrzymujący się brak zrostu związany ze zmianami przerostowymi
 • Stabilny stan wszczepionego narzędzia i złamania
 • Przepisanie aparatu EXOGEN

Po operacji

 • Pooperacyjne zespolenie przy użyciu gwoździa śródszpikowego krętarzowego
 • Ciągły ból / brak gojenia
 • Zabieg dynamizacji gwoździa 9 miesięcy po doznaniu urazu

Po 3 miesiącach stosowania aparatu EXOGEN 14 miesięcy po doznaniu urazu

 • Wygojenie braku zrostu
 • Ustąpienie objawów
 • Brak konieczności dodatkowego zabiegu chirurgicznego

3 miesiące

 • Brak postępów w goejniu
 • Diagnoza braku zrostu
 • Przepisanie aparatu EXOGEN
 • Pozostawienie długiego opatrunku gipsowego na nodze

7 miesięcy

 • Wygojenie braku zrostu
 • Wyraźne dodatkowe gojenie kości
 • Brak konieczności zabiegu chirurgicznego

5 miesięcy

 • Zmiana na krótki opatrunek gipsowy umożliwiający chodzenie
 • Znaczny stopień gojenia kości

3 miesiące

 • Brak postępów w gojeniu; diagnoza braku zrostu
 • Śruba założona podczas poprzedniego zabiegu chirurgicznego wygina się
 • Przepisanie aparatu EXOGEN
 • Dalsze stosowanie buta z obciążeniem

8 miesięcy

 • Pacjent powrócił do grania w futbol

7 miesięcy

 • Zaobserwowany całkowity zrost po 17 tygodniach od rozpoczęcia stosowania aparatu EXOGEN
 • Pacjent nie wykazuje żadnych objawów
 • Brak konieczności dodatkowego zabiegu chirurgicznego

Streszczenie wskazań użycia

Aparat EXOGEN przeznaczon jest do nieinwazyjnego leczenia wszystkich defektów (ubytków) kostnych (z wyłączeniem obszaru kręgów oraz czaszki) obejmującego leczenie opóźnionego zrastania kości, braku zrostu,* złamań przeciążeniowych oraz zespolenia stawów. Aparat EXGEN wskazany jest również do przyspieszania procesu gojenia świeżych złamań, naprawy po zabiegach osteotomii, naprawy po zabiegach transportu fragmentu kostnego i naprawy w zabiegach osteogenezy dystrakcyjnej.

Nie istnieją znane przeciwwskazania dotyczące stosowania aparatu EXOGEN. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego aparatu u osób o niedojrzałym układzie kostnym, kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów ze stymulatorami serca, w przypadku złamań spowodowanych nowotworem kości ani u pacjentów z niewydolnością krążenia lub zaburzeniami krzepliwości krwi. Niektórzy pacjenci mogą być uczuleni na żel do ultrasonografii.

Pełne informacje dotyczące przepisywania produktu znajdują się na etykiecie produktu, na stronie EXOGEN.com, lub w dziale obsługi klienta firmy Bioventus 1-800-836-4080.

*Za brak zrostu uznaje się sytuację, gdy miejsce złamania nie wykazuje widocznych oznak postępu procesu gojenia.