Indikace k použití

Systém EXOGEN je indikován k neinvazivnímu ošetření kostních defektů (mimo obratlů a lebky), kam patří léčba opožděného hojení, pakloubů,* zátěžových zlomenin a fúze kloubů. Systém EXOGEN je také indikován za účelem urychlení hojení čerstvých zlomenin, hojení po osteotomii, hojení po zákrocích s přesunem kosti a hojení po zákrocích s distrakční osteogenézou.

Systém EXOGEN nemá žádné známé kontraindikace.

Léčba zlomenin

Ano, biologický účinek ultrazvukového svazku prochází kolem celé zlomeniny střižnými vlnami.61

V klinickém hodnocení měl systém EXOGEN 84,3 % úspěšnost v léčbě pakloubů femuru, což naznačuje, že je systém EXOGEN pro pacienty s hlubokými zlomeninami výtečnou volbou.31Doporučujeme za účelem identifikace polohy zlomeniny používat zaměřování.62

Ultrazvukové vlny systému EXOGEN mohou pronikat kůží a měkkými tkáněmi do efektivní hloubky průniku asi 254 mm.61

Aktivní implantabilní prostředky jako kardiostimulátory mohou být blízkou expozicí prostředku EXOGEN negativně ovlivněny. Pacienti nebo jiné osoby v těsné blízkosti během ošetření by měli před použitím systému EXOGEN podstoupit vyšetření kardiologem nebo lékařem.

Označte u pacienta polohu zlomeniny. Sonda EXOGEN musí být v přímém kontaktu s kůží, takže pokud váš pacient potřebuje nebo v současnosti používá dlahu, bude nutné zabudovat port sondy nebo vytvořit okénko. Náš zaškolený specialista EXOGEN vám pomůže se správným umístěním portu sondy při vytváření dlahy a s použitím s kovy u pakloubů. Pokud máte zájem o další informace, stáhněte si dokument Techniky aplikace dlahy EXOGEN nebo kontaktujte zákaznický servis společnosti Bioventus.

Zařízení EXOGEN a krytí

Jednotka EXOGEN sestává z hlavní provozní jednotky a připojeného kabelu s hlavou sondy. Pacienti také dostanou aplikační popruh, kontaktní gel a nabíječku baterie.

Mnoho pojišťoven krytí na zařízení EXOGEN poskytuje. Další informace vám poskytne váš místní zástupce společnosti EXOGEN nebo kontaktuje zákaznický servis společnosti Bioventus.

Nedaří se vám najít odpověď na vaši otázku?

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Souhrn indikací pro užívání

Systém EXOGEN je indikován k neinvazivnímu ošetření kostních defektů (mimo obratlů a lebky), kam patří léčba opožděného hojení, pakloubů,* zátěžových zlomenin a fúze kloubů. Systém EXOGEN je také indikován za účelem urychlení hojení čerstvých zlomenin, hojení po osteotomii, hojení po zákrocích s přesunem kosti a hojení po zákrocích s distrakční osteogenézou.

Systém EXOGEN se nepojí se žádnými známými kontraindikacemi. Bezpečnost a účinnost nebyly stanoveny u osob, které nedosáhly skeletální dospělosti, těhotných nebo kojících žen, pacientů s kardiostimulátory, u onkologických fraktur nebo u pacientů se špatným krevním oběhem nebo koagulačními problémy. Někteří pacienti mohou být citliví na ultrazvukový gel.

Kompletní preskripční informace naleznete na štítku produktu, stránkách Exogen.com nebo si je můžete vyžádat od zákaznického servisu společnosti Bioventus.

*Pakloub je považován za konečný, když místo zlomeniny nevykazuje viditelně progresivní známky hojení.