Počáteční anamnéza

 • Reverzní šikmá subtrochanterická zlomenina pravého femuru

11 měsíců po zranění

 • Snímek CT ukazuje přetrvávající hypertrofický pakloub
 • Hardware i zlomenina stabilní
 • Předepsán EXOGEN

Po operaci

 • Pooperační zajištěné cefalomedulární hřebování
 • Přetrvávající bolest / nedostatečné hojení
 • Dynamizace hřebu 9 měsíců po zranění

3 měsíce užívání přípravku EXOGEN 14 měsíců po zranění

 • Vyhojení pakloubu
 • Odeznění příznaků
 • Zabráněno další operaci

3 měsíce

 • Bez progrese hojení
 • Diagnóza pakloubu
 • Předepsán EXOGEN
 • Zůstává v dlouhé sádře na zlomeninu na noze

7 měsíců

 • Vyhojení pakloubu
 • Patrné další hojení kosti
 • Zabráněno operaci

5 měsíců

 • Přestup na krátkou chodící sádru na zlomeninu na noze
 • Výrazné zlepšení v hojení kosti

3 měsíce

 • Bez progrese hojení, diagnóza pakloubu
 • Šroub z předchozí operace se ohýbá
 • Šroub z předchozí operace se ohýbá
 • Přetrvává nošení odlehčovací ortézy

8 měsíců

 • Pacient se vrátil k fotbalu

7 měsíců

 • Úplné spojení zaznamenáno 17 týdnů po zahájení užívání přípravku EXOGEN
 • Pacient asymptomatický
 • Zabráněno další operaci

Souhrn indikací pro užívání

Systém EXOGEN je indikován k neinvazivnímu ošetření kostních defektů (mimo obratlů a lebky), kam patří léčba opožděného hojení, pakloubů,* zátěžových zlomenin a fúze kloubů. Systém EXOGEN je také indikován za účelem urychlení hojení čerstvých zlomenin, hojení po osteotomii, hojení po zákrocích s přesunem kosti a hojení po zákrocích s distrakční osteogenézou.

Systém EXOGEN se nepojí se žádnými známými kontraindikacemi. Bezpečnost a účinnost nebyly stanoveny u osob, které nedosáhly skeletální dospělosti, těhotných nebo kojících žen, pacientů s kardiostimulátory, u onkologických fraktur nebo u pacientů se špatným krevním oběhem nebo koagulačními problémy. Někteří pacienti mohou být citliví na ultrazvukový gel.

Kompletní preskripční informace naleznete na štítku produktu, stránkách Exogen.com nebo si je můžete vyžádat od zákaznického servisu společnosti Bioventus.

*Pakloub je považován za konečný, když místo zlomeniny nevykazuje viditelně progresivní známky hojení.