Jedna z každých 20 zlomenin kosti se nemusí zahojit správně6

Mnoho zlomenin se hojí déle, než se očekávalo.Systém EXOGEN může pomoct.

Kvůli zlomené kosti musí často život jít stranou a vy jste frustrovaní a bezradní. Pokud máte zdravotní komplikace nebo rizikové faktory narušující přirozené hojení kostí, zhojení zlomeniny může vyžadovat dlouhou léčbu nebo bolestivý zákrok.7-10 Zasloužíte si bezbolestnou možnost, která vám pomůže zahojit zlomenou kost, abyste se mohli vrátit k tomu, co máte rádi.

JAK FUNGUJE SYSTÉM EXOGEN

Systém EXOGEN dává vašim kostem výhodu při hojení

Ultrazvukový systém k hojení kostí EXOGEN používá ultrazvukovou technologii k posílení hojení kosti následujícími procesy:

  • urychlení přirozených procesů hojení zlomeniny1-2
  • zahojení zlomenin, které se nezahojí samy (paklouby).3
null
Přední předepisovaný systém k hojení kostí na světě11
null
Předepisován více než 10 000 lékařů každý rok12
null
Pomohl více než milionu pacientů po celém světě během 25 let4
Podívejte se, jak vám systém EXOGEN může pomoct vrátit se do normálního života dříve

Posaďte se, uvolněte se a začneme s hojením kosti

Systém EXOGEN vám umožňuje udělat více, než jednoduše čekat na zahojení. Pouze 20 minut denně bezpečné bezbolestné léčby může významně urychlit přirozený proces hojení vašeho těla a napomoct zahojit zlomeniny, které se nezahojily a mohly by jinak vyžadovat operaci.1-3

JAK ZÍSKAT SYSTÉM EXOGEN

1

Požádejte svého lékaře o systém EXOGEN.

2

Nechejte si zařízení nasadit.

3

Začněte s procesem hojení doma

Pro zdravotníky

Přístup ke klinickým údajům, indikacím k použití, kazuistikám pacientů a jiným zdrojům pro lékaře.

Systém EXOGEN pro poskytovatele

20 minut léčby se pohodlně vejde do vašeho dne

Podívejte se, jak si pacienti se zlomeninou hojí své zraněné kosti pomocí systému EXOGEN.

Jejich příběhy

Neustále spojeni

Podívejte se na příběhy o zotavení a získejte nejnovější informace o systému EXOGEN.

Souhrn indikací pro užívání

Systém EXOGEN je indikován k neinvazivnímu ošetření kostních defektů (mimo obratlů a lebky), kam patří léčba opožděného hojení, pakloubů,* zátěžových zlomenin a fúze kloubů. Systém EXOGEN je také indikován za účelem urychlení hojení čerstvých zlomenin, hojení po osteotomii, hojení po zákrocích s přesunem kosti a hojení po zákrocích s distrakční osteogenézou.

Systém EXOGEN se nepojí se žádnými známými kontraindikacemi. Bezpečnost a účinnost nebyly stanoveny u osob, které nedosáhly skeletální dospělosti, těhotných nebo kojících žen, pacientů s kardiostimulátory, u onkologických fraktur nebo u pacientů se špatným krevním oběhem nebo koagulačními problémy. Někteří pacienti mohou být citliví na ultrazvukový gel.

Kompletní preskripční informace naleznete na štítku produktu, stránkách Exogen.com nebo si je můžete vyžádat od zákaznického servisu společnosti Bioventus.

*Pakloub je považován za konečný, když místo zlomeniny nevykazuje viditelně progresivní známky hojení.