Vanliga frågor och svar

Kontakta en EXOGEN-representant

Indikationer

EXOGEN indiceras för icke-invasiv behandling av bendefekter (förutom ryggrad och skalle), som omfattar behandling av försenad läkning, utebliven frakturläkning,* stressfrakturer och ledfusion. EXOGEN indiceras även för påskyndning av läkningstiden för färska frakturer, reparation efter osteotomi, reparation i bentransportingrepp och reparation i osteodistraktionsingrepp.

EXOGEN har inga kända kontraindikationer.

Frakturbehandling

Ja, den biologiska effekten av ultraljudsstrålen färdas runt hela frakturen via skjuvvågor.61

Vid en klinisk utvärdering hade EXOGEN en effektivitetsgrad på 84,3 % vid behandling av utebliven frakturläkning i lårben, vilket tyder på att EXOGEN är ett utmärkt val för patienter med djupa frakturer.31 Det föreslås att målinriktning används för att identifiera frakturplatsen.62

Ultraljudsvågor från EXOGEN kan tränga genom hud och mjukvävnad för ett effektivt genomträngningsdjup på ~254 mm.61

Aktiva, implanterbara enheter såsom pacemaker kan påverkas negativt av nära exponering för EXOGEN-enheten. Patienter eller andra personer som befinner sig i närheten under behandling bör utvärderas av en kardiolog eller annan läkare för användning av EXOGEN-enheten.

Markera frakturplatsen på patienten. EXOGEN-givaren måste vara i direkt kontakt med huden. Om patienten behöver eller för närvarande bär gips behöver du därför implementera en givarport eller skapa en lucka. Våra utbildade EXOGEN-specialister hjälper dig med korrekt placering av givarporten för gips och användning med metaller för utebliven frakturläkning. Få mer information genom att ladda ned EXOGEN:s tekniker för gipsapplicering eller kontakta Bioventus kundtjänst.

EXOGEN-enhet och täckning

EXOGEN-enheten består av basenheten och den anslutna kabeln med givarhuvudet. Patienter får även ett appliceringsband, kontaktgel och batteriladdare.

Många försäkringsgivare täcker EXOGEN-enheten. Få mer information genom att kontakta en lokal EXOGEN-representant eller Bioventus kundtjänst.

Hitta du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss

Kontakta oss

Summering av användningsområde

EXOGEN indiceras för icke-invasiv behandling av bendefekter (förutom ryggrad och skalle), som omfattar behandling av försenad läkning, utebliven frakturläkning,* stressfrakturer och ledfusion. EXOGEN indiceras även för påskyndning av läkningstiden för färska frakturer, reparation efter osteotomi, reparation i bentransportingrepp och reparation i osteodistraktionsingrepp.

Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effektivitet har inte fastställts för individer vars skelett är omoget, gravida eller ammande kvinnor, patienter med hjärtpacemaker, frakturer från bencancer eller patienter med dålig blodcirkulation eller koagulationsproblem. En del patienter kan vara känsliga för ultraljudsgelen.

Fullständig ordinationsinformation finns på produktmärkningen och på EXOGEN.com, Du kan även ringa Bioventus kundtjänst1-800-836-4080.

*En utebliven frakturläkning anses etablerad när frakturstället inte visar några synliga tecken på läkning.