Je pro mě systém EXOGEN vhodný?

Získejte systém EXOGEN nyní

Lokalita, charakter nebo závažnost některých zlomenin mohou narušit hojení kosti.36 Běžné faktory spojené se zdravotním stavem a životním stylem, jako jsou obezita, diabetes a užívání tabáku, mohou hojení rušit také.6,8,10

Ultrazvukový systém k hojení kostí EXOGEN pro vás může být vhodný v následujících případech:

Systém EXOGEN vám může efektivně pomoct překonat běžné faktory, které mohou narušovat přirozené hojení kosti, jako:

obezita,13 | používání NSAID,13 | diabetes,13 | používání tabáku,9 | infekce.37

Jak získat systém EXOGEN

Získejte systém EXOGEN

Reference o systému EXOGEN

Podívejte se, jak si tito pacienti se zlomeninou zahojili zraněné kosti pomocí systému EXOGEN.

Jejich příběhy

Souhrn indikací pro užívání

Systém EXOGEN je indikován k neinvazivnímu ošetření kostních defektů (mimo obratlů a lebky), kam patří léčba opožděného hojení, pakloubů,* zátěžových zlomenin a fúze kloubů. Systém EXOGEN je také indikován za účelem urychlení hojení čerstvých zlomenin, hojení po osteotomii, hojení po zákrocích s přesunem kosti a hojení po zákrocích s distrakční osteogenézou.

Systém EXOGEN se nepojí se žádnými známými kontraindikacemi. Bezpečnost a účinnost nebyly stanoveny u osob, které nedosáhly skeletální dospělosti, těhotných nebo kojících žen, pacientů s kardiostimulátory, u onkologických fraktur nebo u pacientů se špatným krevním oběhem nebo koagulačními problémy. Někteří pacienti mohou být citliví na ultrazvukový gel.

Kompletní preskripční informace naleznete na štítku produktu, stránkách Exogen.com nebo si je můžete vyžádat od zákaznického servisu společnosti Bioventus.

*Pakloub je považován za konečný, když místo zlomeniny nevykazuje viditelně progresivní známky hojení.