Stručný průvodce k systému EXOGEN

Průvodce obsahuje pokyny k rychlému spuštění vašeho zařízení EXOGEN v jednotlivých krocích.

Stáhněte kliknutím zde

Program EXOGEN Performance

Hodnotící formulář

Stáhněte kliknutím zde

Program EXOGEN Performance

Registrační formulář

Stáhněte kliknutím zde

Program EXOGEN Performance

Hodnotící formulář

Stáhněte kliknutím zde

Vývoj systému EXOGEN zlepšuje dodržování léčebného režimu pacienty

N. Pounder PhD, ředitel projektového managementu – Bioventus LLC

Podívejte se na video

EXOGEN Ultrasound Bone Healing System | Mechanism of Action Video

Mechanismus účinku systému EXOGEN

Vědecké vysvětlení unikátního mechanismu účinku systému EXOGEN

Podívejte se na video

Uživatelská příručka systému EXOGEN

Podrobné pokyny k použití systému EXOGEN

Stáhněte kliknutím zde

Techniky aplikace systému EXOGEN do dlahy

Pokyny k zabudování portu sondy do nové dlahy nebo vytvoření okna v existující dlaze

Stáhněte kliknutím zde

Akutní zlomeniny
Paklouby

Program EXOGEN Performance je program, který vrátí pacientům úhradu za systém EXOGEN, pokud nedojde ke zlepšení hojení dle níže uvedených kritérií. Je také navržen s cílem podpořit dodržování předepsané léčby pacienty.

Kritéria

Nárok na zařazení do programu mají všichni pacienti, kteří si zakoupili systém EXOGEN k léčbě fraktury na předpis kvalifikovaného lékaře za účelem léčby stabilního nedislokovaného stacionárního pakloubu,* opožděného hojení nebo akutní zlomeniny s mezerou ve zlomenině méně než 10 mm (vyjma zlomenin obratlů a lebky). Do programu budou automaticky zařazeni všichni pacienti.

Pacienti musí léčit svou zlomeninu systémem EXOGEN dle pokynů k produktu po dobu minimálně 120 po sobě jdoucích dní a dosahovat míry dodržování minimálně 90%.

Vyhodnocení

Nárok na vrácení peněz máte tehdy, když váš lékař určí, že se vaše kost nezahojila nebo progredovala do kostního spoje. Předepisující lékař musí poskytnout dva RTG snímky vaší postižené kosti, jeden před použitím systému EXOGEN a druhý po 120 nebo více dnech léčby systémem EXOGEN, které dokládají absenci kostního spoje.

Systém EXOGEN obsahuje vnitřní monitor používání, který zapisuje datum, čas a trvání každého použití pacientem. Tento monitor bude použit společností Bioventus k ověření, že byla léčba dodržována minimálně z 90 %.

Výjimky

 • Typy zlomenin:
  • nestabilní,
  • dislokované,
  • větší mezera ve zlomenině než 10 mm,
  • obratle a lebka,
  • patologické;
 • upravená nebo změněná zařízení;
 • pacient léčen modelem EXOGEN 4000+;
 • program EXOGEN Performance pozbývá platnosti, pokud během 120denního léčebného období dojde k dalším zásahům. Pokud je nutný další zásah, začíná nové 120denní období léčby;
 • Systém EXOGEN musí pacient zakoupit a obdržet přímo od autorizovaného distributora EXOGEN;
 • program EXOGEN Performance se vztahuje pouze na pacienty, kterým bylo zařízení předepsáno;
 • Nebudou uhrazeny žádné jiné náklady spojené s nákupem – pouze hotovostní platba pacienta autorizovanému distributorovi.

Chcete-li ověřit svou způsobilost pro program, navštivte stránku Kontaktujte nás pro informace o distributorovi. Společnost Bioventus tyto nároky přímo nezpracovává. Budete muset kontaktovat pouze distributora.

Reklamace musí být obdrženy do jednoho roku od data prvního ošetření pomocí systému EXOGEN.

Bioventus nebo distributor si vyhrazuje právo program kdykoli upravit nebo zrušit.

Chcete-li ověřit svou způsobilost pro program, navštivte stránku Kontaktujte nás pro informace o distributorovi. Společnost Bioventus tyto nároky přímo nezpracovává. Budete muset kontaktovat pouze distributora.

Reklamace musí být obdrženy do jednoho roku od data prvního ošetření pomocí systému EXOGEN.

Bioventus nebo distributor si vyhrazuje právo program kdykoli upravit nebo zrušit.

 • Postmarketingová datová aplikace EXOGEN obsahuje statistiky hojení kostí z reálného světa, které lze použít k hodnocení postupu vašich specifických pacientů.
 • Je to naše bezplatná aplikace pro chytré telefony, která vás bude automaticky informovat o míře zhojení u běžných fraktur, včetně započtení rizikových faktorů pacientů a dalších klinických údajů.
 • Postmarketingová datová aplikace EXOGEN vám pomůže najít dalšího vhodného pacienta.
 • Stáhněte si postmarketingovou datovou aplikaci EXOGEN.

Download the EXOGEN Post-Market Data App

nullnull

Souhrn indikací pro užívání

Systém EXOGEN je indikován k neinvazivnímu ošetření kostních defektů (mimo obratlů a lebky), kam patří léčba opožděného hojení, pakloubů,* zátěžových zlomenin a fúze kloubů. Systém EXOGEN je také indikován za účelem urychlení hojení čerstvých zlomenin, hojení po osteotomii, hojení po zákrocích s přesunem kosti a hojení po zákrocích s distrakční osteogenézou.

Systém EXOGEN se nepojí se žádnými známými kontraindikacemi. Bezpečnost a účinnost nebyly stanoveny u osob, které nedosáhly skeletální dospělosti, těhotných nebo kojících žen, pacientů s kardiostimulátory, u onkologických fraktur nebo u pacientů se špatným krevním oběhem nebo koagulačními problémy. Někteří pacienti mohou být citliví na ultrazvukový gel.

Kompletní preskripční informace naleznete na štítku produktu, stránkách Exogen.com nebo si je můžete vyžádat od zákaznického servisu společnosti Bioventus.

*Pakloub je považován za konečný, když místo zlomeniny nevykazuje viditelně progresivní známky hojení.