Zásady ochrany osobních údajů

Před použitím této webové stránky si přečtěte její zásady ochrany osobních údajů

Společnost Bioventus LLC. („Bioventus“) respektuje vaše soukromí. Usilujeme o to, abychom vám poskytli co nejlepší možné služby a respektovali při tom důvěrnost vašich informací. Je důležité, abyste před vstupem na stránku exogen.com („webová stránka“) nebo jejím použitím znali zásady ochrany osobních údajů webové stránky společnosti Bioventus. Zásady ochrany osobních údajů nastiňují typy informací, které můžeme získávat nebo shromažďovat, když webovou stránku používáte, a rovněž některé metody, které používáme k zabezpečení vašich osobních údajů.
Přístupem na tuto webovou stránku a jejím používáním souhlasíte s následujícími podmínkami použití, které bez omezení zahrnují zásady ochrany osobních údajů této webové stránky a váš souhlas se shromažďováním a použitím informací tak, jak nastiňují zásady ochrany osobních údajů webové stránky. Pokud nesouhlasíte, nesmíte používat webovou stránku ani žádnou část obsahu, služeb, obrázků, grafiky, produktů nebo vyobrazení zpřístupněných na webové stránce nebo jejím prostřednictvím.

Shromažďování osobních údajů
Společnost Bioventus shromažďuje osobní údaje, aby porozuměla vašim specifickým potřebám a mohla vám lépe sloužit, za účelem optimalizace webové stránky a vytváření relevantnějšího obsahu stránky podle návštěvnického profilu používání, aby lépe odpovídala na vaše dotazy a vytvářela propagační materiály. Osobní údaje jsou takové informace, které vás mohou osobně identifikovat, např. vaše jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Společnost Bioventus může používat soubory cookie a další technologie k vylepšení vaší zkušenosti s online prostředím a k tomu, aby zjistila, jak webovou stránku používáte. Soubor „cookie“ je malý soubor obsahující řetězec znaků, které unikátně identifikují váš prohlížeč. I když většina prohlížečů v základním nastavení soubory cookie přijímá, můžete ručně nastavit odmítání všech souborů cookie, přijímání souborů cookie ze specifických webových stránek nebo upozornění, že do vašeho prohlížeče bude zaslán soubor cookie. Když navštívíte naši webovou stránku, servery společnosti Bioventus mohou automaticky nahrávat informace včetně adresy URL, která vás na naši webovou stránku odkázala, vaši adresu IP, typ prohlížeče a datum a čas vaší návštěvy.

Jak používáme soubory cookie
Naše webová stránka používá soubory cookie a jiné podobné analytické soubory. Soubor cookie je soubor zaslaný webovým serverem do vašeho počítače,
kde je automaticky uložen webovým prohlížečem (např. „Internet Explorer“). Při každém požadavku na některou ze stránek webového serveru posílá váš webový prohlížeč tento soubor cookie zpět webovému serveru.

Soubory cookie používáme k:

    • rozpoznání a sledování, které části webového serveru navštěvujete při používání;
    • k osobnímu přizpůsobení zkušenosti s naším webovým serverem.

Informace shromážděné díky našemu použití souborů cookie můžeme také používat k odhadům velikosti publika, analýze trendů a obecných vzorců používání našeho webového serveru, optimalizaci našeho webového serveru a dalším výzkumným a marketingovým účelům. Jedná se o statistické informace, které neidentifikují žádného jednotlivce.

Za určitých okolností můžeme spojit soubory cookie s osobními údaji, které nám poskytnete nebo které již vlastníme. Tyto okolnosti zahrnují stránky, kde jste se registrovali a poskytli své osobní údaje, jak je popsáno ve výše uvedené části „Shromažďování osobních údajů“.

 

Pokud chcete, můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil, než obdržíte soubor cookie, abyste měli možnost jej přijmout. Také můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítal přijímat nebo odesílat veškeré soubory cookie. Webová stránka www.allaboutcookies.org (provozovaná společností Interactive Marketing Bureau) obsahuje postup, jak mohou uživatelé vypnout soubory cookie. Vezměte na vědomí, že pokud soubory cookie nepřijmete, naše webová stránka může fungovat nesprávně nebo nemusí fungovat vůbec. Používáním naší webové stránky bez odmítnutí souborů cookie souhlasíte s tím, že tyto soubory používáme podle popisu v těchto zásadách. Na naší webové stránce používáme následující soubory cookie:

By using our website without disabling cookies you are consenting to our use of cookies as described in this Policy.  We use the following cookies on our website:

Název souboru cookie Popis Typ souboru cookie Doba platnosti
CookieConsent Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro danou doménu Nutný 1 rok
PHPSESSID Uchovává stav požadavků uživatele na stránku v rámci dané relace. Nutný Relace
_ga Registruje unikátní číslo ID, které generuje statistické údaje o tom, jak návštěvník webovou stránku používá. Statistický 2 roky
_gat Používán společností Google Analytics ke snižování počtu požadavků Statistický 1 den
_gid Registruje unikátní číslo ID, které generuje statistické údaje o tom, jak návštěvník webovou stránku používá. Statistický 1 den
Facebook Slouží k hodnocení efektivity reklam na Facebooku, definování individualizované cílové populace pro reklamu, dynamickou reklamu a analýzu efektivity konverzních kanálů internetových stránek. Používá soubory cookie první i třetí strany. Marketingový 180 dnů
gdprc_bar_hidden Uchovává informace o tom, zda se zobrazila lišta souborů cookie Nutný 10 let
gdprc_consents Uchovává váš souhlas s povolením dalších souborů cookie. Nutný 10 let
spu_closing Uchovává informace o tom, zda bylo vyskakovací okno zavřeno. Marketingový 30 dnů
wordpress_logged_in_not_really
_but_gdpr_permissions_set
Tento soubor cookie oznamuje systému WordPress, že stránka NEMUSÍ být kešována. Nutný 10 let

Naše používání souborů cookie včetně specifických názvů souborů cookie se může průběžně měnit, ale obecně bude odpovídat výše uvedenému popisu. Abyste zaznamenali jakékoli změny, navštěvujte pravidelně zásady ochrany osobních údajů této webové stránky.

Děti nesmí poskytovat osobní údaje
Osoby mladší třinácti (13) let nesmí tuto webovou stránku používat. Společnost Bioventus vědomě neshromažďuje ani nepoužívá žádné informace o osobách mladších třinácti (13) let.

Použití osobních údajů
Společnost Bioventus používá osobní údaje, aby porozuměla vašim specifickým potřebám a mohla vám lépe sloužit. Společnost Bioventus může vaše osobní údaje používat například k optimalizaci webové stránky, vytváření nového, relevantnějšího obsahu webové stránky na základě návštěvnických profilů používání, sdílení informací o produktech a službách s vámi a k vytváření propagačních materiálů. Vaše údaje mohou být sloučeny s údaji ostatních klientů, abychom porozuměli tomu, jak jsou naše produkty používány, a mohli je vylepšovat.

Sdílení osobních údajů
Společnost Bioventus neprodává, nepůjčuje ani nepronajímá vaše osobní údaje třetím stranám. Společnost Bioventus může sdílet osobní údaje se společnostmi, které pracují pod jejím jménem, a obchodním jednotkám vlastněným společností Bioventus k výše popsaným účelům. V takovém případě vyžaduje společnost Bioventus, aby tyto společnosti nebo jednotky dodržovaly zásady ochrany soukromí a bezpečnosti, které jsou alespoň tak přísné, jako zásady ochrany osobních údajů této webové stránky.

Společnost Bioventus vyhoví žádosti o poskytnutí vašich osobních údajů třetí straně pouze na základě stíhání podle státních nebo federálních zákonů a nařízení, předvolání, trestního příkazu nebo soudního řízení. Kromě toho může

společnost Bioventus poskytnout vaše osobní údaje v nutném rozsahu k (a) detekci, prevenci nebo jinému ošetření podezření na podvod a bezpečnostních nebo technických problémů; (b) prevenci, nápravě nebo posílení podmínek použití této webové stránky, nebo (c) ochraně před porušováním práv a poškozováním majetku a bezpečnosti společnosti Bioventus, jejích uživatelů nebo veřejnosti.

Nezahrnuté stránky pod odkazy
Na naší webové stránce mohou být odkazy, která vám umožňují webovou stránku opustit a navštívit jiné webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách pod odkazy, včetně jiných webových stránek společnosti Bioventus, se mohou lišit od zásad ochrany osobních údajů této webové stránky. Jakékoli osobní údaje, které se rozhodnete těmto jiným stránkám poskytnout nebo které jsou těmito jinými stránkami shromažďovány, žádným způsobem nepodléhají zásadám ochrany osobních údajů této webové stránky. Než budete poskytovat jakékoli osobní údaje, doporučujeme vám zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů každé z webových stránek pod odkazy. Společnost Bioventus nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů, postupy a obsah jiných stránek včetně stránek pod uvedenými odkazy, které můžete navštívit.

Zabezpečení údajů
Společnost Bioventus si váží vaší důvěry a bezpečnost vašich údajů považuje za prioritu. Aby společnost Bioventus zabránila neoprávněnému přístupu k datům, prozrazení dat a manipulaci s daty a zajistila řádné zpracování vašich údajů, používá pro ochranu osobních údajů standardní fyzické, technické a organizační postupy.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Společnost Bioventus si vyhrazuje právo zásady ochrany osobních údajů této webové stránky kdykoli upravit, a to na základě vlastního výhradního uvážení, s předchozím oznámením i bez něj. Veškeré změny zásady ochrany osobních údajů této webové stránky nabudou účinnosti okamžitě po zveřejnění na webové stránce. Souhlasíte s tím, že tuto rubriku zkontrolujete při každé návštěvě webové stránky, abyste zaznamenali jakékoli změny. Vstupujete-li i nadále na tuto webovou stránku, souhlasíte s tím, že se na vás změny v zásady ochrany osobních údajů této webové stránky budou vztahovat.

Kontaktní informace
Pokud máte jakékoli dotazy nebo nejasnosti ohledně zásad ochrany osobních údajů této webové stránky, kontaktujte nás na adrese [email protected] Také nás můžete kontaktovat telefonicky nebo poštou na adrese:

Bioventus LLC
4721 Emperor Blvd., Suite 100
Durham, NC 27703
Telefon: 919-474-6700

Summary of Indications for Use
The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.