Sekretesspolicy

Läs den här sekretesspolicyn för webbplatsen noggrant innan du använder webbplatsen

Bioventus LLC. (”Bioventus”) respekterar din integritet. Vi strävar efter att erbjuda bästa möjliga service samtidigt som vi respekterar konfidentialiteten för dina personuppgifter. Det är viktigt att du känner till Bioventus sekretesspolicy för webbplatsen innan du öppnar eller använder Bioventus webbplats exogen.com (”webbplatsen”). Denna webbplats sekretesspolicy beskriver de typer av information som vi kan ta emot eller samla in när du använder webbplatsen samt vissa av de metoder som vi använder för att skydda dina personuppgifter.
Genom att öppna och använda webbplatsen godkänner du att vara bunden av följande användningsvillkor, inklusive utan begränsning, denna webbplats sekretesspolicy, och du godkänner insamling och användning av information enligt vad som beskrivs i denna webbplats sekretesspolicy. Om du inte godkänner får du inte använda webbplatsen eller innehåll, tjänster, bilder, grafik, produkter eller representationer som finns tillgängliga på eller via webbplatsen.

Insamling av personuppgifter
Bioventus samlar in personuppgifter i syfte att ta reda på dina specifika behov och därmed ge dig bättre service, optimera webbplatsen, generera mer relevant webbplatsinnehåll baserat på besökarnas användningsmönster, svara på dina specifika frågor samt generera marknadsföringsmaterial. Personuppgifter är uppgifter om dig som är personligt identifierbara, exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Bioventus kan använda cookies och annan teknik för att förbättra din onlineupplevelse och för att få insikt om hur du använder vår webbplats. En ”cookie” är en liten fil som innehåller en sträng tecken som unikt identifierar din webbläsare. De flesta webbläsare accepterar cookies som standard, men du kan manuellt ange att webbläsaren ska neka alla cookies, acceptera cookies från specifika webbplatser eller visa när en cookie skickas till webbläsaren. Bioventus servrar kan även automatiskt registrera uppgifter när du besöker vår webbplats, inklusive den URL som dirigerade dig till vår webbplats, din IP-adress, din webbläsartyp samt datum och tid för ditt besök.

Så använder vi cookies
Vår webbplats använder cookies och andra liknande analytiska filer. En ”cookie” är en fil som skickas till datorn av en webbplats och automatiskt sparas på datorn av webbläsaren (till exempel ”Internet Explorer”). Varje gång du begär en sida från webbplatsen skickar webbläsaren denna cookie tillbaka till webbplatsservern.

Vi använder cookies för att:

    • Identifiera och spåra vilka delar av vår webbplats som du besöker när du använder vår webbplats och
    • Anpassa din upplevelse av vår webbplats.

Vi kan även använda de uppgifter som samlas in från vår användning av cookies för att uppskatta storleken på vår målgrupp, analysera trender och allmänna användningsmönster för vår webbplats, optimera vår webbplats samt för andra undersöknings- och marknadsföringsändamål. Dessa uppgifter är statistiska och identifierar inte personer.

Under vissa omständigheter kan vi även matcha cookies till personuppgifter som du delar med oss eller som vi redan lagrar. Dessa omständigheter omfattar sådana där du har registrerat och tillhandahållit de personuppgifter som hänvisas till i avsnittet ”Insamling av personuppgifter” ovan.

 

Om du vill kan du även ange att webbläsaren ska meddela dig innan du tar emot en cookie så att du har möjlighet att acceptera den. Du kan även ange att webbläsaren ska neka mottagande eller sändning av alla cookies. Webbplatsen www.allaboutcookies.org (som drivs av Interactive Marketing Bureau) innehåller stegvis vägledning om hur användare kan stänga av cookies. Tänk på att om du inte accepterar cookies så fungerar vår webbplats kanske inte korrekt eller överhuvudtaget.

Genom att använda vår webbplats utan att inaktivera cookies godkänner du vår användning av cookies enligt beskrivningen i denna policy.  Vi använder följande cookies på vår webbplats:

Cookienamn Beskrivning Cookietyp Upphörande
CookieConsent Lagrar användarens cookiesamtyckestillstånd för den aktuella domänen Nödvändigt 1 år
PHPSESSID Bevarar användarens sessionstillstånd mellan sidbegäranden. Nödvändigt Session
_ga Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen. Statistik 2 år
_gat Används av Google Analytics för att begränsa begärandefrekvensen Statistik 1 dag
_gid Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska data om hur besökaren använder webbplatsen. Statistik 1 dag
Facebook Används för att mäta effektiviteten av Facebook-annonser, definiera anpassade målgrupper för annonsinriktning, dynamiska annonskampanjer och analysera effektiviteten för webbplatsens konverteringstrattar. Använder cookies från första part och tredje part. Marknadsföring 180 dagar
gdprc_bar_hidden Lagrar information om cookiefältet visades Nödvändigt 10 år
gdprc_consents Lagrar ditt godkännande att aktivera andra. Nödvändigt 10 år
spu_closing Lagrar information om ett popup-fönster stängdes. Marknadsföring 30 dagar
wordpress_logged_in_not_really
_but_gdpr_permissions_set
Detta är en cookie som berättar för WordPress att sidan INTE får cachelagras. Nödvändigt 10 år

Vår användning av cookies, inklusive specifika cookienamn, kan ändras med tiden men sker i allmänhet enligt beskrivningen ovan. Besök denna webbplats sekretesspolicy regelbundet så att du blir varse om eventuella ändringar.

Barn får inte uppge personuppgifter
Personer som är under tretton (13) år gamla får inte använda webbplatsen. Bioventus genomför inte någon medveten insamling eller användning av uppgifter från personer som är under tretton (13) år gamla.

Användning av personuppgifter
Bioventus använder personuppgifter i syfte att förstå dina specifika behov och därmed ge dig bättre service. Exempelvis kan Bioventus använda dina personuppgifter för att optimera webbplatsen, generera mer relevant webbplatsinnehåll baserat på besökarnas användningsmönster, kommunicera med dig angående produkter och tjänster samt generera marknadsföringsmaterial. Dina uppgifter kan aggregeras med andra kunders uppgifter så att vi vet hur våra produkter används och därmed kan göra dem bättre.

Delning av personuppgifter
Bioventus kommer inte att sälja, hyra ut eller leasa dina personuppgifter till tredje part. Bioventus kan dela personuppgifter med företag som arbetar på vårt uppdrag och Bioventus-ägda affärsenheter för de ändamål som beskrivs ovan. I sådant fall kräver Bioventus att dessa företag eller enheter följer sekretess- och säkerhetsstandarder som är minst lika restriktiva som denna webbplats sekretesspolicy.

Bioventus kommer att uppfylla en begäran om att tillhandahålla dina personuppgifter till en tredje part som görs i enlighet med delstatlig eller federal lag eller förordning, domstolsbeslut eller juridisk process. Därutöver

kan Bioventus uppge personuppgifter i den utsträckning som behövs för att (a) upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda misstänkt bedrägeri eller säkerhetsrelaterade eller tekniska problem, (b) förhindra, åtgärda eller framtvinga webbplatsens användningsvillkor, eller (c) skydda mot skador på Bioventus rättigheter, egendom och säkerhet samt dess användare och allmänheten.

Länkade webbplatser omfattas inte
Det kan finnas länkar på webbplatsen som gör att du kan lämna webbplatsen och besöka andra webbplatser. Sekretesspolicyerna på länkade webbplatser, inklusive andra Bioventus-webbplatser, kan skilja sig från denna webbplats sekretesspolicy. Personuppgifter som du väljer att uppge till eller som samlas in av sådana andra webbplatser omfattas inte på något sätt av denna webbplats sekretesspolicy. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn för varje länkad webbplats innan du uppger personuppgifter. Bioventus ansvarar inte för sekretesspolicyer, praxis eller innehåll för andra webbplatser, däribland länkade webbplatser, som du besöker.

Vårt åtagande gällande datasäkerhet
Bioventus värdesätter ditt förtroende och vi engagerar oss för att skydda din information. För att förhindra obehörig åtkomst och tillgång till information, säkerställa felfria data och lämpligt användande av information samt skydda dina personuppgifter, använder Bioventus fysiska, tekniska och administrativa rutiner som är standard i branschen.

Ändringar av denna policy
Bioventus förbehåller sig rätten att ändra denna webbplats sekretesspolicy när som helst och efter eget gottfinnande, med eller utan föregående meddelande. Alla ändringar av denna webbplats sekretesspolicy träder i kraft direkt efter att ändringarna har publicerats på webbplatsen. Du godkänner att kontrollera denna webbsida varje gång du öppnar webbplatsen i syfte att bli varse om eventuella ändringar. Genom att fortsätta få åtkomst till webbplatsen godkänner du att bli bunden av dessa ändringar till denna webbplats sekretesspolicy.

Kontaktuppgifter
Kontakta oss med frågor angående denna webbplats sekretesspolicy på [email protected]. Alternativt kan du ringa eller skriva till oss på:

Bioventus LLC
4721 Emperor Blvd., Suite 100
Durham, NC 27703
Telefon: 919-474-6700

Summary of Indications for Use
The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.