Firma Bioventus LLC. („Bioventus”) szanuje Państwa prywatność. Dążymy do zapewnienia możliwe najlepszych usług, jednocześnie szanując poufność informacji. Istotnym jest zapoznanie się z Polityką prywatności witryny firmy Bioventus przed uzyskaniem dostępu lub skorzystaniem z witryny www.exogen.com firmy Bioventus („Witryna”). Niniejsza Polityka prywatności wyszczególnia rodzaje informacji, które możemy otrzymywać lub gromadzić, kiedy Pan(-) korzysta z tej Witryny, oraz niektóre metody, stosowane do zabezpieczenia danych osobowych.

Przechodząc do lub korzystając z Witryny wyraża Pan(-i) zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami korzystania, w tym m.in., Polityką prywatności. Ponadto wyraża Pan(-i) zgodę na gromadzenie oraz wykorzystywanie informacji w sposób określony w Polityce prywatności Witryny. Jeśli nie wyraża Pan(-i) zgody, korzystanie z Witryny oraz wszelkich treści, usług, obrazów, grafiki, produktów ani oświadczeń zamieszczonych na lub dostępnych za pośrednictwem Witryny jest zabronione.

Gromadzenie danych osobowych.
Firma Bioventus gromadzi dane osobowe w celu poznania Pana(-i) konkretnych potrzeb, aby zapewnić lepsze świadczenie usług, zoptymalizować Witrynę, wygenerować więcej treści istotnych dla Witryny na podstawie wzorów korzystania z Witryny przez użytkowników, odpowiadać na konkretne zapytania oraz przygotowywać materiały promocyjne. Dane osobowe to informacje, za pomocą których można Pana(-ą) zidentyfikować np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu. Firma Bioventus może wykorzystywać pliki cookies oraz inne technologie do poprawy wrażeń online oraz do zapoznania się ze sposobem, w jaki Pan(-i) korzysta z naszej Witryny. Plik „cookie” to mały plik zawierający ciąg znaków, jednoznacznie identyfikujących Pana(-i) przeglądarkę. Chociaż większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, istnieje możliwość ręcznego ustawienia przeglądarki, aby odrzucała wszystkie pliki cookies, akceptowała pliki cookies z konkretnych witryn lub informowała, kiedy plik cookies wysyłany jest do przeglądarki. Serwery firmy Bioventus mogą również automatycznie zapisywać informacje podczas odwiedzania Witryny, w tym, adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie, adres IP, typ przeglądarki oraz datę i godzinę odwiedzin.

Wykorzystywanie plików cookie. 
Plik cookie to niewielki identyfikator alfanumeryczny przesyłany na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika. Pliki cookie są powszechnie wykorzystywane w celu umożliwienia lub usprawnienia działania witryn internetowych oraz podawania pewnych danych ich operatorom. Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie, jednak w przeglądarce można ręcznie ustawić ich całkowite blokowanie, akceptowanie z określonych witryn lub informowanie o przesyłaniu pliku cookie do przeglądarki. Dzięki plikom cookie możemy zapewnić użytkownikom wyższą jakość witryny, ponieważ jesteśmy w stanie monitorować, które strony są im przydatne, a które nie. Plik cookie nigdy nie umożliwia dostępu do komputera użytkownika ani nie przekazuje o nim informacji innych niż te, które użytkownik zgodzi się udostępnić. Pod poniższymi łączami można znaleźć informacje na temat zarządzania plikami cookie w przeglądarce, ich blokowania i usuwania:

  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Chrome

Nasze zasady wykorzystania plików cookie, w tym konkretne nazwy plików cookie, mogą ulegać zmianom, ale zasadniczo będą odpowiadać powyższemu opisowi. Zapraszamy do odwiedzania strony zawierającej Zasady ochrony prywatności obowiązujące w tej witrynie, aby zapoznać się z ich ewentualnymi zmianami.

Dzieci nie mogą przekazywać danych osobowych.
Osoby poniżej 13. roku życia (trzynastego) nie mogą korzystać z Witryny. Firma Bioventus świadomie nie gromadzi ani nie wykorzystuje informacji od osób poniżej 13. roku życia.

Wykorzystanie danych osobowych.
Firma Bioventus gromadzi dane osobowe w celu poznania Pana(-i) konkretnych potrzeb, aby zapewnić lepsze świadczenie usług. Na przykład firma Bioventus może gromadzić dane osobowe, aby zoptymalizować Witrynę, wygenerować więcej treści istotnych dla Witryny na podstawie wzorów korzystania z Witryny przez użytkowników, odpowiadać na konkretne zapytania oraz przygotowywać materiały promocyjne. Pana(-i) informacje mogą być agregowane z informacjami innych klientów, aby zrozumieć sposób wykorzystania naszych produktów i usprawnić je.

Udostępnianie danych osobowych.
Firma Bioventus nie będzie sprzedawała ani wynajmowała danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Firma Bioventus może udostępniać dane osobowe firmom pracującym w jej imieniu oraz przedsiębiorstwom należącym do firmy Bioventus w celach wyszczególnionych powyżej. W takim przypadku firma Bioventus zobowiązuje te firmy lub podmioty do przestrzegania standardów prywatności i bezpieczeństwa, co najmniej tak restrykcyjnych jak niniejsza Polityka prywatności Witryny.

Firma Bioventus wykona wniosek o przekazanie Pana(-i) danych osobowych podmiotowi trzeciemu, złożony zgodnie z prawem stanowym lub federalnym, rozporządzeniem, wezwaniem sądowym, nakazem sądu lub procesem prawnym. Dodatkowo firma Bioventus może ujawnić dane osobowe w zakresie niezbędnym do (a) wykrycia, zapobieżenia lub innej reakcji na podejrzenie nadużycia finansowego, problem bezpieczeństwa lub techniczny; (b) zapobieżenia, naprawienia lub wyegzekwowania Warunków korzystania z niniejszej Witryny lub (c) ochrony przeciwko naruszeniu praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Bioventus, jej użytkowników lub ogółu społeczeństwa.

Brak objęcia połączonych stron.
Witryna może zawierać łącza, umożliwiające opuszczenie Witryny oraz odwiedzenie innych witryn. Polityki prywatności zamieszczone na połączonych witrynach, w tym innych witrynach firmy Bioventus, mogą różnić się od tej Polityki prywatności tej Witryny. Niniejsza Polityka prywatności w żaden sposób nie obejmuje żadnych danych osobowych, które zdecydują się Pan(-i) przekazać lub które są gromadzone przez inne witryny. Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej powiązanej witryny. Firma Bioventus nie ponosi odpowiedzialności za te polityki prywatności, zasady zachowania prywatności ani za treści innych witryn, w tym powiązanych witryn, które może Pan(-i) odwiedzać.

Nasze zobowiązanie na rzecz bezpieczeństwa danych.
Zmiany niniejszej Polityki.Firma Bioventus zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki prywatności tej Witryny w dowolnym momencie, wedle jej uznania, za lub bez powiadomienia. Wszystkie modyfikacje niniejszej Polityki prywatności tej Witryny wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu w Witrynie. Wyraża Pan(-i) zgodę na sprawdzanie tej witryny podczas każdej wizyty w tej Witrynie, aby zapoznać się ze zmianami. Zapoznając się z Witryną wyraża Pan(-i) zgodę na związanie się zmianami do niniejszej Polityki prywatności witryny.

Informacje kontaktowe.
Wszystkie pytania lub obawy dotyczące niniejszej Polityki prywatności tej Witryny proszę kierować na adres [email protected]

Bioventus LLC
4721 Emperor Blvd., Suite 100
Durham, NC 27703
Phone: 919-474-6700