Czy istnieją sposoby na przyspieszenie gojenia tkanki kostnej?

Istnieje kilka sposobów, dzięki którym można przyspieszyć proces gojenia tkanki kostnej. Przyjrzyjmy się metodom leczenia, które mogą przyspieszyć proces gojenia tkanki kostnej.

Wykonywanie ćwiczeń, rzucenie palenia

Gdy lekarz zezwoli pacjentowi na przeniesienie ciężaru ciała na obszar lub kończynę, która uległa złamaniu, może on zacząć ćwiczyć. Ćwiczenia poprawiają przepływ krwi do miejsca złamania. Oprócz tego ćwiczenia mogą pomóc w odbudowie mięśni wokół złamania. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi odpoczynku i aktywności fizycznej, aby uniknąć wszelkich problemów na etapie gojenia tkanki kostnej.43

Palenie podczas procesu leczenia może spowodować opóźnienie gojenia tkanki kostnej.43

Profesjonalne metody leczenia służące do przyspieszenia gojenia tkanki kostnej
Fizjoterapia jest często zalecana na końcowym etapie drogi do pełnej sprawności.

Fizjoterapia
Fizjoterapia pomaga pacjentowi na wiele sposobów, lecz najważniejsze korzyści to:39

  • Zmniejszenie sztywności
  • Wzmocnienie osłabionych mięśni
  • Zwiększenie zakresu ruchu
  • Zmniejszenie bólu
  • Poprawa funkcjonowania ciała, które zostało osłabione przez złamanie

Wszystkie te korzyści mogą być rezultatem ćwiczeń wykonywanych przez pacjenta z pomocą fizjoterapeuty.

Wiele złamań zrasta się powoli. Aparat EXOGEN wspomagający leczenie złamań za pomocą ultradźwięków stanowi rozwiązanie, które wspomaga szybsze gojenie tkanki kostnej. Aparat wykorzystuje bezpieczne fale ultradźwiękowe o niskim natężeniu, aby wzmacniać naturalny proces gojenia tkanki kostnej.
Podczas badań klinicznych aparat EXOGEN wspomagający leczenie złamań za pomocą ultradźwięków skracał czas gojenia niektórych złamań kości o 38% oraz wspomagał gojenie w 86% przypadków braku zrostu po złamaniu.*1-3

Codzienna terapia z wykorzystaniem aparatu EXOGEN wspomaga naturalny proces gojenia tkanki kostnej poprzez wykonywanie trzech czynności:

1. Stymulacja32
Aparat EXOGEN przesyła fale ultradźwiękowe przez skórę, powodując ruch stymulujący komórki ciała.

2. Aktywacja33
Fale ultradźwiękowe generowane przez aparat EXOGEN aktywują komórki w ciele pacjenta.

3. Zwiększona ekspresja34
Fale ultradźwiękowe generowane przez aparat EXOGEN sprzyjają zwiększonej ekspresji na potrzeby przyspieszenia leczenia złamania.

*Podczas badań klinicznych nie zgłoszono żadnych poważnych komplikacji ani działań niepożądanych
Wydajność w ramach badań in vitro nie oznacza takiej samej wydajności u pacjentów.