Existují nějaké způsoby, jak urychlit hojení kosti?

Urychlit proces hojení kosti je možné několika způsoby. Podívejme se na opatření, která mohou pomoci hojení kosti urychlit.

Cvičte a nekuřte

Když vám váš lékař povolí zatížit oblast nebo končetinu, která utrpěla zlomeninu, jste připraveni na cvičení. Cvičení zlepšuje tok krve do poraněného místa. Kromě toho také pomáhá obnovit svaly kolem místa poranění. Vždy dodržujte pokyny svého lékaře o odpočinku a fyzickém pohybu, abyste předešli problémům s hojením.43

Kouření během procesu hojení může vést k opožděnému hojení kosti.43

Metody profesionální zdravotní péče k urychlení hojení kosti
V konečné fázi cesty k plnému zotavení se často doporučuje fyzioterapie.
Fyzioterapie
Fyzioterapie pomáhá mnoha způsoby. Nejdůležitější jsou však následující faktory:39

  • snížení ztuhlosti
  • posílení oslabených svalů
  • zlepšení rozsahu pohybu
  • utlumení bolesti
  • zlepšení funkce těla postižené zlomeninou

Všechny tyto výhody mohou být výsledkem cvičení, které budete provádět s fyzioterapeutem.

Stimulátory kostí, jako je systém EXOGEN

Některé fraktury se samy hojí nepříjemně pomalu. Ultrazvukový systém k hojení kostí EXOGEN je možnost podporující rychlejší hojení kosti. Tento systém používá bezpečné ultrazvukové vlny nízké intenzity k posílení přirozeného procesu hojení kosti.

V klinických hodnoceních zkrátil ultrazvukový systém hojení kosti EXOGEN dobu do zahojení určitých kostních zlomenin o 38 % a podpořil hojení kosti v 86 % případů pakloubů.*1-3

Každodenní léčba systémem EXOGEN podporuje přirozené hojení kosti třemi účinky:

1. Stimulace32
Systém EXOGEN vydává ultrazvukové vlny procházející přes kůži, čímž dochází k pohybu stimulujícímu buňky těla.

2. Aktivace33
Systém EXOGEN ultrazvukově aktivuje buňky ve vašem těle.

3. Zvýšení hladiny faktorů34
Ultrazvukové vlny systému EXOGEN zvyšují hladiny faktorů, které pomáhají zahájit proces hojení zlomeniny ve vašem těle.

*Během těchto studií nebyly pozorovány žádné významné komplikace ani nežádoucí příhody.
†Funkčnost in vitro nemusí svědčit pro funkčnost u lidí.