Går det att påskynda benläkningen?

Det finns flera sätt att göra benläkningen snabbare. Här följer en översikt av behandlingar som kan påskynda benläkningen.

Gör övningar och undvik att röka

När din läkare har gett dig godkänt att belasta det område eller den kroppsdel som bröts med din kroppsvikt är du redo att utföra vissa övningar. Träning förbättrar blodflödet till platsen för skadan. Dessutom bidrar träning till att bygga upp musklerna runt skadan igen. Följ alltid läkarens anvisningar gällande vila och fysiska rörelser för att undvika problem med läkningen.43

Om du röker under läkningsprocessen kan det göra benläkningen långsammare.43

Sjukvårdsmetoder för att påskynda benläkningen
Fysioterapi rekommenderas ofta under den sista återhämtningsfasen.

Fysioterapi
Fysioterapi hjälper på många sätt. Här är de huvudsakliga fördelarna:39

  • Minskar stelhet
  • Stärker försvagade muskler
  • Förbättrar rörelseomfånget
  • Minskar smärtan
  • Förbättrar funktionen på den plats där frakturen skedde

Alla dessa fördelar kan komma från övningar som du utför med en fysioterapeut.

Benstimulatorer såsom EXOGEN
Vissa frakturer är frustrerande långsamma att läka av sig själva. EXOGEN ultraljudssystem för benläkning är ett alternativ som främjar snabbare benläkning. Systemet använder säkra ultraljudsvågor med låg intensitet för att förstärka den naturliga benläkningen
I kliniska prövningar minskade EXOGEN:s ultraljudssystem för benläkning läkningstiden för vissa benfrakturer med 38 % och bidrog till benläkning i 86 % fall av i övrigt utebliven frakturläkning.*1-3

Daglig behandling med EXOGEN förbättrar den naturliga benläkningen med hjälp av tre metoder:

1. Stimulering32
EXOGEN skickar ultraljudsvågor genom huden, vilket ger upphov till rörelser som stimulerar kroppens celler.

2. Aktivering33
EXOGEN:s ultraljud aktiverar celler i kroppen.

3. Uppreglering34
Uppregleringen ökas av EXOGEN:s ultraljudsvågor. De ökar faktorer som hjälper kroppen att börja läka frakturen.

*Inga allvarliga komplikationer eller biverkningar rapporterades under dessa prövningar
In vitro-prestanda motsvarar inte nödvändigtvis prestanda hos människor.

*No major complications or adverse effects were reported during these trials.
In vitro performance may not be indicative of performance in humans.

Summary of Indications for Use

The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

  • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
  • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
  • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.