Vetenskapen bakom EXOGEN

Kontakta en EXOGEN-representant

EXOGEN benläkningssystem använder säkra, smärtfria ultraljudsvågor med låg intensitet för att förstärka patientens naturliga benläkning.

EXOGEN Mechanism of Action

Funktionsmekanism

null
Stimulering32EXOGEN skickar ultraljudsvågor genom hud och omgivande mjukvävnad i syfte att nå platsen för benfrakturen.
null
Aktivering33Ultraljudsvågorna aktiverar särskilda cellreceptorer, vilket utlöser en serie reaktioner som kallas för kaskad.
null
Uppreglering34EXOGEN ultraljud ökar uppregleringen av processer som är viktiga för benreparation.
Titta på patientfallstudier

EXOGEN har flera kliniska studier på nivå 1 och 2*1-3,5,13-31

*Dessa studier, som speglar den evidens som föreligger för benstimulatorn EXOGEN, omfattar utvärderingar av tillämpningar utöver den godkända märkningen. Tilldelningen av evidensnivåer baserade på det uppdaterade bedömningssystemet för evidensnivå i Oxford Level of Evidence Criteria.

Indikationer

EXOGEN indiceras för icke-invasiv behandling av bendefekter (förutom ryggrad och skalle), som omfattar behandling av försenad läkning, utebliven frakturläkning, stressfrakturer och ledfusion. EXOGEN indiceras även för påskyndning av läkningstiden för färska frakturer, reparation efter osteotomi, reparation i bentransportingrepp och reparation i osteodistraktionsingrepp.

Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effektivitet har inte fastställts för individer vars skelett är omoget, gravida eller ammande kvinnor, patienter med hjärtpacemaker, frakturer från bencancer eller patienter med dålig blodcirkulation eller koagulationsproblem. En del patienter kan vara känsliga för ultraljudsgelen.

Fullständig ordinationsinformation finns på produktmärkningen och på https://www.exogen.com/. Du kan även ringa Bioventus kundtjänst.

En utebliven frakturläkning anses etablerad när frakturstället inte visar några synliga tecken på läkning.

*The clinical relevance of in vivo findings is unknown