Ett av 20 benbrott kan misslyckas med att läka ordentligt6

Många benbrott tar längre tid att läka än vad man förväntar sig. EXOGEN kan då vara till hjälp.

Ett brutet ben kan leda till svårigheter i vardagen, med frustration och nedstämdhet som följd. Om du har hälsoproblem eller riskfaktorer som påverkar den naturliga benläkningsförmågan negativt kan det krävas komplicerade ingrepp eller smärtsam kirurgi för att benet ska läka.7-10 Du behöver ett smärtfritt alternativ som bidrar till benläkningen så att du kan få en bättre vardag.

SÅ FUNGERAR EXOGEN

EXOGEN förbättrar skelettets läkningsförmåga

EXOGEN ultraljudssystem för benläkning använder ultraljudsteknik för att öka benläkningsförmågan genom att:

  • påskynda den naturliga benläkningsprocessen1-2
  • läka benbrott som inte läks av sig själva (utebliven frakturläkning)3

null
Det mest ordinerade benläkningssystemet i världen11
null
Ordineras av fler än 10 000 läkare varje år12
null
Har hjälpt fler än en miljon patienter världen över i mer än 25 år4
Upptäck hur EXOGEN kan hjälpa dig att få en bättre vardag snabbare

Luta dig tillbaka, koppla av och låt benläkningen börja

EXOGEN gör det enkelt att få mer gjort än att bara vänta på läkningen. Med bara 20 minuters säker smärtfri behandling per dag kan du påskynda kroppens naturliga benläkningsprocess avsevärt. Detta bidrar till att läka benbrott som inte har läkts på egen hand och som annars kan kräva operation.1-3

SÅ HÄR SKAFFAR DU EXOGEN

1

Prata med din läkare om EXOGEN

2

Få enheten anpassad för dig

3

Påbörja läkningsprocessen i hemmet

För vårdgivare

Få åtkomst till kliniska data, indikationer för användning, patientfallstudier och andra vårdresurser.

EXOGEN för vårdgivare

20 minuters behandling som du enkelt genomför under dagen

Upptäck hur patienter med benbrott läker dem med hjälp av EXOGEN.

Hör deras berättelser

Håll dig uppdaterad

Se ditt återhämtningsförlopp och få den senaste informationen från EXOGEN.

Summering av användningsområde

EXOGEN indiceras för icke-invasiv behandling av bendefekter (förutom ryggrad och skalle), som omfattar behandling av försenad läkning, utebliven frakturläkning,* stressfrakturer och ledfusion. EXOGEN indiceras även för påskyndning av läkningstiden för färska frakturer, reparation efter osteotomi, reparation i bentransportingrepp och reparation i osteodistraktionsingrepp.

Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effektivitet har inte fastställts för individer vars skelett är omoget, gravida eller ammande kvinnor, patienter med hjärtpacemaker, frakturer från bencancer eller patienter med dålig blodcirkulation eller koagulationsproblem. En del patienter kan vara känsliga för ultraljudsgelen.

Fullständig ordinationsinformation finns på produktmärkningen och på EXOGEN.com, Du kan även ringa Bioventus kundtjänst1-800-836-4080.

*En utebliven frakturläkning anses etablerad när frakturstället inte visar några synliga tecken på läkning.