Studium przypadku — kość udowa

Sukces dzięki stosowaniu aparatu EXOGEN

Historia pacjenta

 • Kobieta, 47 l
 • Potknięcie na nierównym chodniku
 • Odwrotne skośne złamanie podkrętarzowe prawej kości udowej

Źródło przypadku pacjenta
Michael Prayson, lek. med.
profesor i wicedyrektor
Dayton, OH

Czynniki ryzyka

 • Palenie tytoniu
 • Otyłość
 • Charakter złamania

Złamanie początkowe

Historia złamania początkowego

 • Odwrotne skośne złamanie podkrętarzowe prawej kości udowej

Po operacji

Po operacji

 • Zespolenie przy użyciu gwoździa śródszpikowego krętarzowego
 • Ciągły ból / brak gojenia
 • Zabieg dynamizacji gwoździa po upływie 9 miesięcy po urazie

11 miesięcy po urazie

11 miesięcy po urazie

 • Na skanie TK widoczny utrzymujący się brak zrostu związany ze zmianami przerostowymi
 • Stabilny stan zaimplantowanego narzędzia i złamania
 • Przepisanie aparatu EXOGEN

Po 3 miesiącach używania aparatu EXOGEN 14 miesięcy po urazie

Po 3 miesiącach używania aparatu EXOGEN
14 miesięcy po urazie

 • Wygojenie braku zrostu
 • Ustąpienie objawów
 • Uniknięcie dodatkowego zabiegu chirurgicznego

38%

przyspieszenie gojenia świeżych złamań według wskazań*2,3

86%

wysoki wskaźnik gojenia przypadków braku zrostu4

91%

potwierdzony klinicznie wysoki poziom przestrzegania zaleceń12

20minutową

terapię można łatwo dopasować do planu dnia pacjenta

Studium przypadku — kość piszczelowa

Sukces dzięki stosowaniu aparatu EXOGEN

Historia pacjenta

 • Kobieta, 53 l., dyrektor szkoły
 • Brak zrostu po wcześniejszej korekcji deformacji śródstopia

Źródło przypadku pacjenta
Robert Anderson, lek. med.
OrthoCarolina Foot & Ankle Institute
2001 Vail Avenue, Suite 200B
Charlotte, NC 28207

Historia

 • Złamanie kości piszczelowej z zastosowaniem stabilizacji zewnętrznej
 • Zamknięta redukcja z długim opatrunkiem gipsowym na nodze
 • Brak obciążenia

Złamanie początkowe

3 miesiące

 • Brak postępów gojenia
 • Diagnoza braku zrostu
 • Przepisanie aparatu EXOGEN
 • Pozostawienie długiego opatrunku gipsowego na nogę

5 miesięcy

5 miesięcy

 • Zmiana na krótki opatrunek gipsowy umożliwiający chodzenie
 • Znaczny stopień gojenia kości

7 miesięcy

7 miesięcy

 • Wygojenie braku zrostu
 • Wyraźne dodatkowe gojenie kości
 • Uniknięcie zabiegu chirurgicznego

Studium przypadku — kość śródstopia

Sukces dzięki stosowaniu aparatu EXOGEN

Historia pacjenta

 • Mężczyzna, 20 l., zawodnik uczelnianej drużyny futbolowej
 • Złamanie Jonesa
 • Dwa wcześniejsze zabiegi chirurgiczne
 • Brak chorób współistniejących

Źródło przypadku pacjenta
Robert Anderson, lek. med.
Ortho Carolina Foot & Ankle Institute
2001 Vail Avenue, Suite 200B
Charlotte, NC 28207

Historia

 • Wypadek motocyklowy
 • Ponowne złamanie kości śródstopia prawej stopy
 • Leczenie zachowawcze przy wykorzystaniu opatrunku gipsowego i buta

Po operacji

Złamanie wyleczone po 17 tygodniach

3 miesiące

 • Brak postępów w gojeniu; rozpoznanie braku zrostu
 • Śruba założona podczas poprzedniego zabiegu chirurgicznego wygięta
 • Przepisanie aparatu EXOGEN
 • Dalsze stosowanie buta z obciążeniem

7 miesięcy

 • Zaobserwowany całkowity zrost po 17 tygodniach od rozpoczęcia leczenia za pomocą systemu EXOGEN
 • Pacjent nie wykazuje żadnych objawów
 • Uniknięcie dodatkowego zabiegu chirurgicznego

8 miesięcy

 • Pacjent powrócił do grania w piłkę