Inledande historik

 • Höger omvänd sned subtrokantär femurfraktur

11 månader efter skada

 • CT-skanning visar ihållande hypertrofisk utebliven frakturläkning
 • Hårdvara och fraktur stabila
 • EXOGEN-ordination

Efter operation

 • Låst cefalomedullär spik efter operation
 • Ihållande smärta/utebliven läkning
 • Fick spikdynamisering 9 månader efter skada

3 månaders användning av EXOGEN 14 månader efter skada

 • Utebliven frakturläkning har läkt
 • Symtom har upphört
 • Ytterligare kirurgi har undvikits

3 månader

 • Inget läkningsförlopp
 • Diagnos av utebliven frakturläkning
 • EXOGEN-ordination
 • Hade kvar långt bengips

7 månader

 • Utebliven frakturläkning har läkt
 • Ytterligare benläkning syns
 • Kirurgi har undvikits

5 månader

 • Byte till kort vandringsgips
 • Betydande benläkning

3 månader

 • Inget läkningsförlopp – diagnos av utebliven frakturläkning
 • Skruv från tidigare kirurgi böjer sig
 • EXOGEN-ordination
 • Känga med viktbärande fortsätter

8 månader

 • Patienten började spela amerikansk fotboll igen

7 månader

 • Fullständig sammanläkning observerades 17 veckor efter påbörjande av EXOGEN
 • Patienten är asymtomatisk
 • Ytterligare kirurgi har undvikits

Summering av användningsområde

EXOGEN indiceras för icke-invasiv behandling av bendefekter (förutom ryggrad och skalle), som omfattar behandling av försenad läkning, utebliven frakturläkning,* stressfrakturer och ledfusion. EXOGEN indiceras även för påskyndning av läkningstiden för färska frakturer, reparation efter osteotomi, reparation i bentransportingrepp och reparation i osteodistraktionsingrepp.

Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effektivitet har inte fastställts för individer vars skelett är omoget, gravida eller ammande kvinnor, patienter med hjärtpacemaker, frakturer från bencancer eller patienter med dålig blodcirkulation eller koagulationsproblem. En del patienter kan vara känsliga för ultraljudsgelen.

Fullständig ordinationsinformation finns på produktmärkningen och på EXOGEN.com, Du kan även ringa Bioventus kundtjänst1-800-836-4080.

*En utebliven frakturläkning anses etablerad när frakturstället inte visar några synliga tecken på läkning.