Wskaźniki gojenia częstych złamań zagrożonych brakiem zrostu

W wielu przypadkach aparat EXOGEN może zapobiec zabiegowi chirurgicznemu.

Wskaźniki gojenia oparto na podstawie czasu od złamania wynoszącego 91–180 dni.40

*IZ uwzględnieniem kości śródręcza, nadgarstka i haczykowatej
**Z uwzględnieniem kości skokowej, piętowej oraz kości stępu: łódkowatej, sześciennej i kości klinowatych