Många patienter har svårläkta frakturer eller frakturer som de vill läka fortare. EXOGEN erbjuder ett icke-kirurgiskt alternativ för att hjälpa läkning av utebliven frakturläkning och påskyndar indicerade akuta frakturer så att patienterna kan återuppta sin aktiva livsstil.*1-3

Kontakta en representant från EXOGEN

EXOGEN är en benstimulator med LIPUS-teknik (Low-Intensity Pulsed UltraSound, pulserande ultraljud med låg intensitet) med mer än 25 års beprövad icke-invasiv benläkning. EXOGEN ordineras av fler än 10 000 läkare varje år till fler än en miljon patienter världen över. Enheten uppvisar läkning vid 86 % av fall med i övrigt utebliven frakturläkning och påskyndar läkningen av indicerade akuta frakturer med 38 %.1-4,12

EXOGEN gör det enkelt för dina patienter att spåra och för dig att verifiera behandlingsföljsamheten, tack vare en inbyggd kalender för behandlingsspårning.

0
-min
20 minuters daglig behandling

Enkelt att komma igång

Kontakta oss

Se resultat i data

EXOGEN ultraljudssystem för benläkning är helt unikt. Det är den enda FDA-godkända enheten med 38 % påskyndad läkning av indicerade akuta frakturer.1,2

Resultat med EXOGEN:

Påskyndad läkning i kortikalt och spongiöst ben:

 • 58 dagar respektive 37 dagar snabbare11,2
 • frakturläkning främjades 41 % till 51 % snabbare hos patienter som rökte9

Påskyndad läkning av indicerade nya frakturer i skenben hos yngre och äldre patienter1,48

 • 42 dagar respektive 84 dagar snabbare21,48

Upptäck det icke-invasiva valet för lösning av utebliven frakturläkning. I kliniska studier hjälpte pulserande ultraljudsvågor med låg intensitet till att läka utebliven frakturläkning.

EXOGEN är effektiv:

 • Vid kronisk utebliven frakturläkning som inte läktes minst ett år före behandling – 86 % läkningsfrekvens3
 • Vid atrofisk, hypertrofisk eller infekterad utebliven frakturläkning25,37,49
 • Med svårbehandlad, fastställd utebliven frakturläkning – 86 % läkningsfrekvens3
 • Med utebliven frakturläkning med hög energi – 89 % läkningsfrekvens7
 • För användning vid utebliven frakturläkning med ett gap mellan fragmenten på upp till 10 mm och stabil osteosyntes15

Läkningsfrekvens för vanliga frakturer som riskerar att bli utebliven frakturläkning8

I många fall kan EXOGEN eliminera behovet av ytterligare kirurgi

Humerus- 69.1% heal rate50
Clavicle- 83.3% heal rate51
Scaphoid- 90.7% heal rate52
Radius/Ulna- 83.9% heal rate53
Femur- 76.1% heal rate54
Hand/wrist- 88.5% heal rate55
Ankle- 71.0% heal rate56
Tibia/Fibula- 87%57
Metatarsal- 90% heal rate58
Foot- 83.9% heal rate59
Läkningsfrekvenser baseras på frakturåldrar på 181 till 365 dagar.54-63

Inkluderar metakarpalben, karpalben and hamatum
§Inkluderar språngben, hälben, båtben, tärningsben och kilformade ben

**Dessa studier, som speglar den evidens som föreligger för benstimulatorn EXOGEN, omfattar utvärderingar av tillämpningar utöver den godkända märkningen. Tilldelningen av evidensnivåer baserade på det uppdaterade bedömningssystemet för evidensnivå i Oxford Level of Evidence Criteria.

*Summary of Indications for Use

The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

 • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
 • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
 • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.