EXOGEN Ultrasound Bone Healing System | Mechanism of Action Video

EXOGEN:s funktionsmekanism

Vetenskaplig förklaring av EXOGEN:s unika funktionsmekanism

Titta på videon

Så här använder du EXOGEN

Titta på videon Så här använder du EXOGEN för att få en stegvis guide för användning av EXOGEN.

Titta på videon

EXOGEN-prestandaprogrammet Utvärdering

Klicka här för att ladda ned

EXOGEN-prestandaprogrammet Registrering

Klicka här för att ladda ned

EXOGEN-prestandaprogrammet

Klicka här för att ladda ned

Snabbinstruktionsguide

Klicka här för att ladda ned

EXOGEN Ultrasound Bone Healing System | About EXOGEN Video

Om EXOGEN

Översikt av de unika fördelarna med EXOGEN

Titta på videon

EXOGEN påskyndar läkning av frakturer hos rökare

Dr Zura, ortodped på LSU – LSU Health Sciences Center New Orleans

Titta på videon

EXOGEN och frakturläkning i osäkra tider

Dr Zura, ortodped på LSU – LSU Health Sciences Center New Orleans

Titta på videon

EXOGEN:s användarguide

Detaljerad information om användning av EXOGEN-systemet

Klicka här för att ladda ned

EXOGEN:s tekniker för gipsapplicering

Instruktion för implementering av en givarport i nytt gips eller skapandet av en lucka i befintligt gips

Klicka här för att ladda ned

Akuta frakturer
Utebliven frakturläkning

EXOGEN-prestandaprogrammet är ett program som administrerar återbetalning av kostnaden för EXOGEN till köpare vid utebliven läkning enligt kriterierna nedan. Programmet är även utformat för att uppmuntra och motivera patienterna till att följa den ordinerade behandlingen.

Kriterier

Alla patienter som har köpt en EXOGEN-enhet som utformats för behandling av en fraktur som tidigare ordinerats av en kvalificerad läkare i syfte att behandla en stabil, icke-rubbad, fastställd utebliven frakturläkning,* fördröjd läkning eller akut fraktur med en frakturspricka på mindre än 10 millimeter (exklusive kot- och skallfrakturer) är berättigade. Alla patienter kommer att registreras för programmet automatiskt.

Patienter måste behandla frakturen med EXOGEN enligt produktinstruktionerna i minst 120 dagar i följd och uppnå en ordinationsföljsamhet på minst 90 %.

Utvärdering

För att du ska vara berättigad måste din ordinerande läkare fastställa att ditt ben inte har läkt eller bildat sammanläkning av benvävnad. Ordinerande läkare måste tillhandahålla två röntgenbilder av ditt berörda ben, en bild före användning av EXOGEN och en till bild efter minst 120 dagars behandling med EXOGEN som visar saknad sammanläkning av benvävnad.

EXOGEN-enheten har en intern patientanvändningsmonitor som registrerar datum, tid och varaktighet för varje behandlingssession. Denna monitor kommer användas av Bioventus för att bekräfta att en behandlingsföljsamhet på minst 90 % uppfylls.

Undantag

 • Frakturtyper:
  • Ostabila frakturer
  • Rubbade frakturer
  • Frakturer med frakturspricka över 10 millimeter
  • Kot- och skallfrakturer
  • Patologiska frakturer
 • Modifierade eller ändrade enheter
 • Patienter som behandlas med modell EXOGEN 4000+
 • EXOGEN-prestandaprogrammet blir ogiltigt om alternativa behandlingar genomförs under behandlingsperiodens 120 dagar. Om alternativ behandling behövs påbörjas en ny behandlingsperiod på 120 dagar
 • EXOGEN måste köpas och tas emot av patienten direkt från från en auktoriserad distributör av EXOGEN
 • EXOGEN-prestandaprogrammet är endast avsett för de patienter som enheten ordinerats till
 • Övriga kostnader som är förknippade med inköpet: Endast patientens egen betalning till den auktoriserade distributören kommer att återbetalas

Om du vill verifiera att du är kvalificerad för programmet, besök sidan Kontakta oss för distributörens information. Bioventus hanterar inte dessa anspråk direkt. Du behöver endast kontakta distributören.

Anspråk måste tas emot inom ett år efter det första EXOGEN-behandlingsdatumet.

Bioventus eller distributören förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta programmet.

 • EXOGEN:s eftermarknadsapp för data innehåller verklig benläkningsstatistik som du kan använda som riktmärken för dina specifika patienter.
 • Det är vår kostnadsfria smartphoneapp som automatiskt visar den läkningsfrekvens som är kopplad till vanliga frakturer, inberäknat patientriskfaktorer och andra relevanta kliniska överväganden.
 • Använd EXOGEN:s eftermarknadsapp för data till att hitta nästa lämpliga patient.
 • Ladda ned EXOGEN:s eftermarknadsapp för data.

Download the EXOGEN Post-Market Data App

nullnull

Summering av användningsområde

EXOGEN indiceras för icke-invasiv behandling av bendefekter (förutom ryggrad och skalle), som omfattar behandling av försenad läkning, utebliven frakturläkning,* stressfrakturer och ledfusion. EXOGEN indiceras även för påskyndning av läkningstiden för färska frakturer, reparation efter osteotomi, reparation i bentransportingrepp och reparation i osteodistraktionsingrepp.

Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effektivitet har inte fastställts för individer vars skelett är omoget, gravida eller ammande kvinnor, patienter med hjärtpacemaker, frakturer från bencancer eller patienter med dålig blodcirkulation eller koagulationsproblem. En del patienter kan vara känsliga för ultraljudsgelen.

Fullständig ordinationsinformation finns på produktmärkningen och på EXOGEN.com, Du kan även ringa Bioventus kundtjänst1-800-836-4080.

*En utebliven frakturläkning anses etablerad när frakturstället inte visar några synliga tecken på läkning.