Obliczanie potencjalnego wskaźnika powodzenia dla aparatu EXOGEN w przypadku konkretnych pacjentów*


Aplikacja EXOGEN Post-market Data App zawiera rzeczywiste statystki z całego świat dotyczące gojenia kości, których można używać do porównania z określonymi pacjentami.

Jest to bezpłatna aplikacja na smartfony, która automatycznie informuje o wskaźnikach gojenia związanych z częstymi złamaniami, z uwzględnieniem czynników ryzyka pacjentów i innych odpowiednich kwestii klinicznych.

Pozwól, aby aplikacja EXOGEN Post-market Data App pomogła Ci znaleźć następnego odpowiedniego pacjenta.

Pobierz aplikację EXOGEN Post-market Data App.

 

 

 

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w USA i innych krajach.
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.