Håll diguppdaterad

Skaffa EXOGEN nu

Det är viktigt att hålla engagemanget uppe under läkningens gång.

Ladda ned appen EXOGEN Connects och utforska EXOGEN-prestandaprogrammet.

Det är dags att läka

Mobilappen EXOGEN CONNECTS

Den fungerar dygnet runt och håller dig informerad under läkningens gång

EXOGEN CONNECTS är vår kostnadsfria app för smarttelefoner. Den skickar automatiskt påminnelser varje dag för att hjälpa dig på vägen med ditt 20 minuter om dagen-behandlingsschema.

Den är enkel att ladda ned och aktivera från appbutiken och innehåller användbara tips och information som ger bättre läkningsresultat.

Använd EXOGEN CONNECTS som hjälp på vägen till snabbare, bättre läkning.

nullnull

EXOGEN-prestandaprogrammet

EXOGEN-prestandaprogrammet är ett program som administrerar återbetalning av kostnaden för EXOGEN till köpare vid utebliven läkning enligt kriterierna nedan. Programmet är även utformat för att uppmuntra och motivera patienterna till att följa den ordinerade behandlingen.

Kriterier

Alla patienter som har köpt en EXOGEN-enhet som utformats för behandling av en fraktur som tidigare ordinerats av en kvalificerad läkare i syfte att behandla en stabil, icke-rubbad, fastställd utebliven frakturläkning,* fördröjd läkning eller akut fraktur med en frakturspricka på mindre än 10 millimeter (exklusive kot- och skallfrakturer) är berättigade. Alla patienter kommer att registreras för programmet automatiskt.

Patienter måste behandla frakturen med EXOGEN enligt produktinstruktionerna i minst 120 dagar i följd och uppnå en ordinationsföljsamhet på minst 90 %.

Utvärdering

För att du ska vara berättigad måste din ordinerande läkare fastställa att ditt ben inte har läkt eller bildat sammanläkning av benvävnad. Ordinerande läkare måste tillhandahålla två röntgenbilder av ditt berörda ben, en bild före användning av EXOGEN och en till bild efter minst 120 dagars behandling med EXOGEN som visar saknad sammanläkning av benvävnad.

EXOGEN-enheten har en intern patientanvändningsmonitor som registrerar datum, tid och varaktighet för varje behandlingssession. Denna monitor kommer användas av Bioventus för att bekräfta att en behandlingsföljsamhet på minst 90 % uppfylls.

Undantag

 • Frakturtyper:
  • Ostabila frakturer
  • Rubbade frakturer
  • Frakturer med frakturspricka över 10 millimeter
  • Kot- och skallfrakturer
  • Patologiska frakturer
 • Modifierade eller ändrade enheter
 • Patienter som behandlas med modell EXOGEN 4000+
 • EXOGEN-prestandaprogrammet blir ogiltigt om alternativa behandlingar genomförs under behandlingsperiodens 120 dagar. Om alternativ behandling behövs påbörjas en ny behandlingsperiod på 120 dagar
 • EXOGEN måste köpas och tas emot av patienten direkt från från en auktoriserad distributör av EXOGEN
 • EXOGEN-prestandaprogrammet är endast avsett för de patienter som enheten ordinerats till
 • Övriga kostnader som är förknippade med inköpet: Endast patientens egen betalning till den auktoriserade distributören kommer att återbetalas

Om du vill verifiera att du är kvalificerad för programmet, besök sidan Kontakta oss för distributörens information. Bioventus hanterar inte dessa anspråk direkt. Du behöver endast kontakta distributören.

Anspråk måste tas emot inom ett år efter det första EXOGEN-behandlingsdatumet.

Bioventus eller distributören förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avbryta programmet.

Sociala medier

Se ditt återhämtningsförlopp och få den senaste informationen från EXOGEN.

Vi bistår dig

Bioventus kundtjänst svarar på frågor och hjälper dig att vara konsekvent med EXOGEN-behandlingsschemat.
För Bioventus kundtjänst ringer du 040-30 51 05.

Summary of Indications for Use

The EXOGEN Ultrasound Bone Healing System is indicated for the non-invasive treatment of established nonunions* excluding skull and vertebra. The EXOGEN device has also been reported as effective as an adjunctive non-invasive treatment of established nonunions in patients:

 • With internal or external fracture fixation hardware present. EXOGEN cannot penetrate metal and therefore should not be applied directly over hardware.
 • Undergoing treatment for infection at the fracture site. EXOGEN is not intended to treat the infection.
 • Believed to have diminished bone quality. EXOGEN is not intended to treat diminished bone quality.

In addition, EXOGEN is indicated for accelerating the time to a healed fracture for fresh, closed, posteriorly displaced distal radius fractures and fresh, closed or Grade I open tibial diaphysis fractures in skeletally mature individuals when these fractures are orthopedically managed by closed reduction and cast immobilization.

There are no known contraindications for the EXOGEN device. Safety and effectiveness have not been established for individuals lacking skeletal maturity, pregnant or nursing women, patients with cardiac pacemakers, on fractures due to bone cancer, or on patients with poor blood circulation or clotting problems. Some patients may be sensitive to the ultrasound gel.

*A nonunion is considered to be established when the fracture site shows no visibly progressive signs of healing.

Full prescribing information can be found in product labelling, at EXOGEN.com, or by calling Customer Service at 1-800-836-4080.