Är EXOGEN rätt val för mig?

Skaffa EXOGEN nu

Var frakturer sker, vilket mönster de har och hur allvarliga de är kan påverka benläkningen.36 hälso- och livsstilsfaktorer såsom fetma, diabetes och tobaksbruk kan också påverka läkningen negativt.6,8,10

EXOGEN ultraljudssystem för benläkning kan vara lämpligt för dig om:

EXOGEN kan bidra till att minska negativ inverkan från faktorer som annars begränsar den naturliga benläkningen, däribland:

Fetma13 | Användning av icke-steroida antiinflammatoriska mede13 | Diabetes13 | Tobaksbruk9 | Infektioner37

Så här skaffar du EXOGEN

Skaffa EXOGEN

Berättelser från användare av EXOGEN

Upptäck hur dessa patienter med benbrott läkte dem med hjälp av EXOGEN

Hör deras berättelser

Summering av användningsområde

EXOGEN indiceras för icke-invasiv behandling av bendefekter (förutom ryggrad och skalle), som omfattar behandling av försenad läkning, utebliven frakturläkning,* stressfrakturer och ledfusion. EXOGEN indiceras även för påskyndning av läkningstiden för färska frakturer, reparation efter osteotomi, reparation i bentransportingrepp och reparation i osteodistraktionsingrepp.

Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effektivitet har inte fastställts för individer vars skelett är omoget, gravida eller ammande kvinnor, patienter med hjärtpacemaker, frakturer från bencancer eller patienter med dålig blodcirkulation eller koagulationsproblem. En del patienter kan vara känsliga för ultraljudsgelen.

Fullständig ordinationsinformation finns på produktmärkningen och på EXOGEN.com, Du kan även ringa Bioventus kundtjänst1-800-836-4080.

*En utebliven frakturläkning anses etablerad när frakturstället inte visar några synliga tecken på läkning.