Vad är EXOGEN

Skaffa EXOGEN nu

Benbrott kan vara smärtsamt och begränsa dina aktiviteter. De tar ibland längre tid än väntat att läka. Så många som en av 20 läker inte korrekt.6

EXOGEN ultraljudssystem för benläkning använder säkra, smärtfria ultraljudsvågor med låg intensitet för att förstärka kroppens naturliga benläkning.

EXOGEN är en ultraljudsbaserad benstimulator som har ordinerats av fler än 10 000 läkare varje år och har hjälpt fler än en miljon patienter världen över i mer än 25 år.4,12

EXOGEN förvandlar väntetid till läkningstid

EXOGEN har den kortaste tiden för daglig behandling jämfört med andra benstimulatorer med endast 20 minuters behandling om dagen. Det är det mest ordinerade benläkningssystemet.11

EXOGEN-enheten:

  • Är liten, lätt och enkel att använda
  • Har en intern användningsmonitor som automatiskt registrerar datum, tid och varaktighet för varje behandling så att du kan spåra ditt dagliga förlopp
  • Stöds med enkla instruktioner, videor och andra kostnadsfria resurser som gör det praktiskt att använda behandlingen

De flesta patienter använder EXOGEN medan de läser eller tittar på TV eller precis före sängdags.

Lär dig hur EXOGEN fungerar

Summering av användningsområde

EXOGEN indiceras för icke-invasiv behandling av bendefekter (förutom ryggrad och skalle), som omfattar behandling av försenad läkning, utebliven frakturläkning,* stressfrakturer och ledfusion. EXOGEN indiceras även för påskyndning av läkningstiden för färska frakturer, reparation efter osteotomi, reparation i bentransportingrepp och reparation i osteodistraktionsingrepp.

Det finns inga kända kontraindikationer för EXOGEN-anordningen. Säkerhet och effektivitet har inte fastställts för individer vars skelett är omoget, gravida eller ammande kvinnor, patienter med hjärtpacemaker, frakturer från bencancer eller patienter med dålig blodcirkulation eller koagulationsproblem. En del patienter kan vara känsliga för ultraljudsgelen.

Fullständig ordinationsinformation finns på produktmärkningen och på EXOGEN.com, Du kan även ringa Bioventus kundtjänst1-800-836-4080.

*En utebliven frakturläkning anses etablerad när frakturstället inte visar några synliga tecken på läkning.