Vanliga frågor och svar

Skaffa EXOGEN nu

Frakturläkning

I medicinska sammanhang är en fraktur ett brutet ben. Frakturerat ben och brutet ben syftar båda på ett ben som har skadats på så sätt att det inte längre är helt.38

Ja, de flesta personer känner smärta vid benbrott. Smärta är kroppens naturliga svar när ett ben bryts.39
Generellt finns tre faser av smärta efter en benfraktur. Dessa kallas akut smärta, subakut smärta och kronisk smärta.39
Andra smärtsamma symtom som kan förekomma, delvis beroende på vilket ben som bryts och hur svårt brottet är, är blåmärken, stelhet, svullnad och svaghet.40
Vill du lära dig mer? Klicka här om du vill läsa den fullständiga artikeln om smärta vid benbrott.

Läkningstiden för brutna ben varierar för olika personer, men betydande läkning kräver ofta tre till sex månader.42

Om det låter överdrivet länge finns det flera behandlingar som gör benläkningen snabbare. Behandlingar som kan göra benläkningen snabbare är fysiska övningar, fysioterapi och EXOGEN benstimulator.1,2,39

Klicka här om du vill läsa den fullständiga artikeln om att påskynda benläkning.

Använda EXOGEN för att behandla min fraktur

Benstimulatorer är apparater som främjar benläkning via energifält som riktas mot platsen för indicerade akuta frakturer och utebliven frakturläkning.44

Klicka här om du vill läsa den fullständiga artikeln om benstimulatorer.

De flesta patienter känner ingenting vid behandlingsstället.

Försök följa schemat igen så snart som möjligt. Var konsekvent med behandlingarna genom att följa behandlingskalendern på enheten. Hitta en tid varje dag då det passar dig att använda EXOGEN. Du kan även ladda ned EXOGEN CONNECTS, en kostnadsfri app som påminner dig om behandlingar.

Det finns inga kända kontraindikationer för användning av EXOGEN-enheten. Bipacksedeln för EXOGEN innehåller ett avsnitt om försiktighetsåtgärder och varningar. Där beskrivs situationer då säkerheten och effektiviteten för EXOGEN inte har fastställts, exempelvis specifika patientsituationer med vissa typer av läkemedel eller andra medicinska problem än frakturer.

Olika frakturer läker olika fort. Din läkare avgör hur länge din behandling ska pågå vid uppföljningsträffar.

Kundtjänst

Det går att använda mineralolja i stället för den kontaktgel som medföljer EXOGEN-enheten. Vaselin får dock inte användas. Du kan även begära att få mer kontaktgel genom att ringa Bioventus kundtjänst på 040-30 51 05.

Can’t find an answer to your question?

Contact us directly to speak to a representative.

Contact Us Now